ADB: cần có cơ quan xếp hạng tín nhiệm thị trường trái phiếu Việt Nam

Sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Việt Nam từ năm 2017 là bền vững. Tuy nhiên, một cơ quan xếp hạng đáng tin cậy và có uy tín là một trong những mảnh ghép còn thiếu trong thị trường TPDN đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Các địa phương đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống dịch vụ du lịch đã và đang được đầu tư đồng bộ, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp thu hút, phát triển ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.