Tết của người Việt

Cùng với các nước trong khu vực Đông Nam Á thuộc vùng sinh thái Indomalaya, một trong tám khu sinh thái lớn bao phủ bề mặt trái đất, Việt Nam cũng như như các dân tộc khác trong vùng có rất nhiều ngày lễ Tết. Nhiều ngày trong số đó là kết quả sự giao thoa về văn hóa giữa các tộc người, các quốc gia với nhau từ hàng nghìn năm...

Tết của người Việt

5:56:51 PM | 25/1/2019

Cùng với các nước trong khu vực Đông Nam Á thuộc vùng sinh thái Indomalaya, một trong tám khu sinh thái lớn bao phủ bề mặt trái đất, Việt Nam cũng như như các dân tộc khác trong vùng có rất nhiều ngày lễ Tết. Nhiều ngày trong số đó là kết quả sự giao thoa về văn hóa giữa các tộc người, các quốc gia với nhau từ hàng nghìn năm...

Trải nghiệm men say giữa đất trời miền Trung

4:33:12 PM | 1/8/2018

Kiến trúc đặc biệt của Mercure French Village Bana Hillscho bạn cảm giác như đang đặt chân tới nước Pháp,là một sự kết hợp hoàn hảo giữa 5 yếu tố: kiến trúc, màu sắc, tên riêng, âm nhạc và mùi vị,tạo nên vẻ đẹp cuốn hút nơi mây trời miền Trung.