Tập huấn về các thủ tục, quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10:08:56 AM | 11/12/2013

Luật Quản lý thuế sửa đổi Nghị định và Thông tư hướng dẫn đã chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/09/2013.

Bên cạnh đó, các quy định về xử phạt hành chính cũng đã được sửa đổi và ban hành có hiệu lực từ 15/12/2013, thể hiện quyết tâm cao của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo khung khổ pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với các yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu và nắm được những quy định mới trong các văn bản này, VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức chương trình tập huấn “Những quy định mới về thủ tục, quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan” theo qui định của Luật quản lý thuế sửa đổi, Nghị định số 83/2013/ NĐ- CP, Nghị định 127/2013/ NĐ- CP và Thông tư 128/2013/ TT- BTC vào ngày 20/12/2013 tại HN.

Các DN quan tâm liên hệ với Chị Dung, A. Quyết – Ban Hội viên đào tạo- VCCI/ Tel: 04 3574202204 35742022 máy lẻ 242/ 216; Emai: quyetvcci@gmail.com, dunglm@vcci.com.vn.

Q.C