Tổ chức khảo sát thị trường Chi-lê, Brazil và Hoa Kỳ

4:04:26 PM | 27/2/2014

Trong khuôn khổ hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mỹ La tinh năm 2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với các phòng thương mại, đại sứ quán và các tổ chức xúc tiến liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường 3 nước: Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ.

Mục tiêu của đoàn là khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thời gian dự kiến từ 4-14/5/2014.

Thông qua các hoạt động xúc tiến trong chương trình, đặc biệt là 2 Diễn đàn doanh nghiệp song phương tại Santiago de Chile và Sao Paulo, doanh nghiệp tham gia đoàn sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín của Châu Mỹ La tinh. Ngoài ra, theo chương trình đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ đi khảo sát một số thành phố nổi tiếng như Sao Paulo, Santiago de Chile, Val Paraiso, Los Angeles v.v tìm hiểu tập quán kinh doanh và cập nhật thông tin mới nhất về thị trường và chính sách khuyến khích đầu tư, thương mại của Châu Mỹ nói chung, 3 nước Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ nói riêng.

Các DN quan tâm có thể liên hệ với Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI theo số ĐT: 04.35742022/ Fax: 04.35742020/30

Q.C