Khóa tập huấn “Những quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài

12:00:00 AM | 2/4/2014

Trên cơ sở hệ thống các chính sách và qui trình mới đã được ban hành và có hiệu lực áp dụng trong thực tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 qui định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 18/8/2011 của Bộ Tài chính.

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu và nắm được những qui định mới theo qui định của Thông tư này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục hải quan (Cục Giám sát quản lý) tổ chức Khóa Tập huấn "Những Quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài".

Thời gian: Từ 8.15g đến 12.00g, Thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014
Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Kinh phí: 200.000đ/người

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham dự trước ngày 15/4/2014. Đăng kí tham dự gửi về:

Chị Dung hoặc chị Hạnh - Ban Hội viên và Đào tạo

Tel: 3. 5742165

Email: dunglm@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.