127 dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài

2:17:23 PM | 7/5/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Theo đó, danh mục nêu trên gồm 127 Dự án, được chia thành 5 nhóm: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; nông nghiệp; bảo quản chế biến; các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ.

Trong đó, nhóm dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm 51 dự án  thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển); hạ tầng năng lượng; hạ tầng đô thị (gồm giao thông, cấp nước, xử lý chất thải rắn đô thị) và hạ tầng khu công nghiệp được kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Về kết cấu hạ tầng xã hội có 20 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giáo dục và đào tạo; hạ tầng y tế; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch.

Về nông nghiệp, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào 44 dự án của ngành nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), ngành thủy sản, ngành lâm nghiệp.

Lĩnh vực bảo quản chế biến có 8 dự án và các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ có 4 dự án được kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Quyết định này thay thế Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006- 2010 ban hành kèm theo quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Vũ