Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững

4:14:08 PM | 2/6/2014

Từ 5 khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt quy hoạch năm 2002 với diện tích 440 ha, đến nay, Hải Dương đã có 18 KCN được quy hoạch với tổng diện tích 3.710 ha. Trong đó, 10 KCN và 1 phân khu được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích đất 2.017 ha, thu hút 12 dự án đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.579,7 tỷ đồng và 169,855 triệu USD. Đến nay, diện tích đất đã bàn giao xây dựng hạ tầng KCN là 1.349 ha, đầu tư 2.659,27 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đạt 63%. Các KCN đã và đang hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp tích cực cho nền kinh tế của tỉnh.

Nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc, có các trục giao thông huyết mạch như các quốc lộ 5, 18, 37, 38B và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đi qua nên Hải Dương có nhiều lợi thế để hình thành các KCN. Ngay sau khi được quy hoạch, các KCN đã thu hút được nhiều nhà đầu tư hạ tầng có khả năng về tài chính và thu hút đầu tư như: Công ty CP Đại An, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang... Để hỗ trợ các KCN phát triển, tỉnh đã tập trung nguồn ngân sách lớn để đầu tư đồng bộ hạ tầng đến chân hàng rào các KCN (hệ thống đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc…). Hải Dương cũng đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh xây dựng cơ chế riêng để ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN. Các thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh, kịp thời theo cơ chế "một cửa, tại chỗ" và quy chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Bên cạnh đó, các cấp, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đưa dự án sớm vào hoạt động đúng tiến độ, ổn định và có hiệu quả.


Chính vì vậy, trong bối cảnh khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, thời gian qua bên cạnh các dự án đầu tư mới, không ít doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nâng cấp dây chuyền thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Năm 2013, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 18 dự án (bao gồm cả 2 dự án chuyển từ cụm công nghiệp vào KCN): 15 dự án đầu tư nước ngoài, 3 dự án trong nước và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 58 lượt dự án, trong đó có 12 dự án nước ngoài tăng vốn đầu tư, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 747,046 triệu USD, 1 dự án trong nước tăng vốn đầu tư, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 508,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện năm 2013 về thu hút dự án đầu tư vào KCN tăng 38% so với năm 2012, tăng 50% so với kế hoạch; số dự án thực hiện điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư so với năm 2012 và kế hoạch tăng 62%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,9 lần so với năm 2012, tăng 7,4 lần so với kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 95,7% so với năm 2012, tăng 5 lần so với kế hoạch.

Các KCN đã góp phần quan trọng thu hút vốn đầu tư, tăng xuất khẩu và ngân sách Nhà nước, tạo việc làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng trình độ sản xuất, tạo sản phẩm cạnh tranh... Tính đến nay, đã có 176 dự án, 1 văn phòng đại diện (bao gồm cả dự án đầu tư hạ tầng) với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 3 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án trong KCN năm 2013 đạt 274 triệu USD, lũy kế vốn đầu tư thực hiện đến nay trên 1,8 tỷ USD. Các KCN thu hút khoảng 70.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (trong đó, lao động trong nước là 69.400 người, lao động là người nước ngoài là 600 người).

Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tốt quy hoạch các KCN đã được phê duyệt, đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng đầu tư theo đúng tiến độ. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các dự án mới, quy mô lớn, hàm lượng giá trị công nghệ cao, chú trọng thu hút các nhà đầu tư công nghiệp phụ trợ cho sản xuất, xuất khẩu nhóm hàng may mặc, điện, điện tử, thiết bị viễn thông và dây cáp điện để tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong KCN.

Nguyệt Thắm