Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

10:02:03 AM | 3/6/2014

Những năm qua, trước bối cảnh nền kinh tế đặt ra những khó khăn thách thức cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, Hải Dương đã ban hành nhiều chính sách và áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời tiếp tục thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư mới. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Vương Đức Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương. Trần Trang thực hiện.

Ông có đánh giá thế nào về tình hình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây?

Những năm qua, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tại tỉnh Hải Dương nói riêng đều gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, giải thể hoặc thậm chí phá sản, số lượng các dự án đầu tư trong và ngoài nước thu hút được cũng giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, số lượng các dự án đầu tư những năm gần đây giảm cũng một phần là do tỉnh đã thay đổi chính sách thu hút đầu tư từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút đầu tư theo chất lượng, chọn lựa kỹ càng và có chiều sâu hơn đối với từng dự án đầu tư, hướng tới thu hút những dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, những dự án có vốn đầu tư lớn hoặc có vốn đầu tư khá, có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, có tỷ trọng xuất khẩu lớn trên thị trường quốc tế, đồng thời từ chối những dự án có quy mô nhỏ lẻ với số vốn đầu tư quá thấp, sử dụng đất nhiều và những dự án sử dụng dây chuyền công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, không có đóng góp hoặc đóng góp rất ít cho Ngân sách nhà nước.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp và trình độ quản lý hạn chế, còn lại các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty TNHH xi măng Phúc Sơn, Công ty TNHH Sumidenso, Công ty may Tinh Lợi, Công ty TNHH Kefico, Công ty Khí công nghiệp Messer, Công ty Tung Kuang, Công ty Nhôm Đông Á... với tiềm lực lớn về vốn, công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại thì vẫn hoạt động hiệu quả và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Điển hình trong năm 2013 và sang quý I năm 2014, nhiều doanh nghiệp FDI còn mở rộng và tăng vốn sản xuất kinh doanh như: Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso tăng 31 triệu USD, Công ty máy Brother tăng thêm 35 triệu USD, Công ty may SSV tăng 12 triệu USD, Công ty Mizyho Precision tăng 13 triệu USD, Công ty TNHH quốc tế JAGUAR tăng 15 triệu USD... Việc tăng vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây chứng tỏ hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp vẫn khá hiệu quả và chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới.


Để hỗ trợ doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, thánh thức, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có những giải pháp nào, thưa ông?

Để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động đề xuất và trình UBND tỉnh một số biện pháp, đó là:

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành như thuế, hải quan... thực hiện công khai, minh bạch và đầy đủ, kịp thời những chính sách ưu đãi, những hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp như: hỗ trợ về thuế, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chi phí đào tạo lao động, hỗ trợ kinh phí bồi thường thiệt hại về đất, kinh phí rà phá bom mìn…

- Tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư của tỉnh làm đầu mối đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh củng cố về tổ chức và kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo của tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh. Thiết lập và công khai “đường dây nóng” của Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của doanh nghiệp.

- Tham mưu cho tỉnh đổi mới phương thức đào tạo nghề, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và mở thêm các ngành theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề, gắn quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Thêm vào đó, Sở cũng tích cực phối hợp cùng với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện việc rà soát, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, đặc biệt là các thủ tục có liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, thuế, hải quan, xây dựng...Thông qua đó, giúp cho các nhà đầu tư giảm chi phí và thời gian đi lại trong quá trình thực hiện đầu tư.

Trong thời gian tới, Hải Dương sẽ có cơ chế, chính sách gì để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư ?

Để hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, trong thời gian tới tỉnh sẽ thực hiện một số cơ chế, chính sách và biện pháp như sau:

- Tích cực chủ động linh hoạt trong công tác thu hút đầu tư, tăng cường các chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh trong từng giai đoạn, đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án từ các tập đoàn lớn, các tập đoàn đa quốc gia. Đối với những dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn đầu tư trong lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên thì sẽ có các cơ chế ưu đãi riêng và đặc thù (hoặc trình Thủ tướng Chính phủ có cơ chế ưu đãi riêng) đủ lớn và hấp dẫn để có thể thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh để có thể phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn. Tăng cường phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề để nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động, đặc biệt chú trọng đào tạo một số ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế của các nhà đầu tư.

- Tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật; niêm yết đầy đủ các thông tin và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên trang mạng của các Sở, ngành có liên quan trong tỉnh và tại nơi được quy hoạch, tại trụ sở UBND huyện, xã... để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân được dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các thông tin cần thiết mà họ quan tâm.

- Tăng cường các biện pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).