Bình Dương dẫn đầu về thu hút FDI

2:08:38 PM | 3/6/2014

UBND tỉnh Bình Dương cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 815 triệu USD vốn FDI. Với kết quả này, Bình Dương đã đạt 81,5% kế hoạch năm và tiếp tục là địa phương thu hút FDI dẫn đầu cả nước.


Hiện Bình Dương có trên 2.000 DN FDI với tổng vốn đăng ký hơn 19,6 tỉ USD; trong đó riêng KCN Việt Nam-Singapore (VSIP I, II) đã thu hút được 505 triệu USD. Mục tiêu thu hút vốn FDI cả năm 2014 của tỉnh là 1 tỉ USD.


PV