Hàn Quốc đầu tư nông nghiệp tại Ninh Thuận

2:10:39 PM | 3/6/2014

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) và Tập đoàn Cheil Jedang Corporation vừa ký kết bản ghi nhớ Dự án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận.


Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện chính phủ hai nước Việt Nam, Hàn Quốc cùng thúc đẩy hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp và nông thôn mới của Việt Nam.


PV