5,5 tỉ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng

2:13:21 PM | 3/6/2014

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 5,509 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ 2013.


Tính từ đầu năm 2014 đến nay có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,31 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông  đứng vị trí thứ hai và Nhật Bản đứng vị trí thứ ba.

PV