Tạo đà cho kinh tế cửa khẩu "cất cánh"

3:58:38 PM | 16/6/2014

Để phát huy lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên sẵn có cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên mậu, tỉnh Long An đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập KKT cửa khẩu (KKTCK) Long An với diện tích tự nhiên 13.080ha theo Quyết định số 07/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010.

Việc thành lập KKTCK Long An là một bước thực hiện Đề án "Quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008. Sau Quyết định số 07/2010/QĐ-TTg, ngày 07/01/2013 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã ký ban hành Quyết định số 50/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.


Phạm vi quy hoạch KKTCK Long An gồm địa phận thị trấn Mộc Hóa và 7 xã: Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Trị (ấp 1), Bình Hòa Tây (ấp Bình Tây 1, Bình Tây 2), Tuyên Bình, Thái Bình Trung, Vĩnh Bình (ấp 1, ấp 2), có không gian kinh tế riêng biệt. Phía bắc KKT giáp tỉnh Svâyriêng, Campuchia; phía Nam giáp sông Vàm cỏ Tây; phía Đông giáp phần còn lại các xã Thạnh Trị và Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa; phía Tây giáp xã Thái Trị, thị trấn Vĩnh Hưng và phần còn lại của xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng. Đây là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm Khu phi thuế quan (công nghiệp - thương mại - dịch vụ) và Khu thuế quan (đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái và vùng nông nghiệp tỉnh Long An).

Trong 13.080 ha diện tích tự nhiên của KKTCK Long An sẽ có 3.500 ha đất xây dựng KKT và trong 3.500 ha đất KKT sẽ có từ 1.400 ha - 1.600 ha đất xây dựng đô thị. Hoạt động và các cơ chế, chính sách đối với KKTCK Long An thực hiện theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về KCN, KCX và KKT, Quyết định 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với KKTCK và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

KKTCK Long An sẽ được quy hoạch là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Long An; là đầu mối giao thông vùng Tp.HCM, vùng ĐBSCL và quốc tế; đồng thời là đầu mối giao thương kết nối với các tiểu vùng sông Mê Kông. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, vùng ĐBSCL, vùng Tp.HCM đến năm 2030; Chiến lược phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển KT - XH tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển KT - XH KKTCK Long An. Hình thành một không gian KKT tổng hợp có vai trò là một hạt nhân kinh tế thúc đẩy sự phát triển KT - XH của tỉnh Long An, vùng ĐBSCL thông qua đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại và hợp tác giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. Ngoài ra quy hoạch KKT cũng nhằm tạo lập khu vực có môi trường đầu tư hấp dẫn; hình thành các khu ở, các khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, có cảnh quan môi trường chất lượng, là đô thị trung tâm của tiểu vùng phía Tây của tỉnh Long An gắn kết với cửa khẩu.

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg, UBND tỉnh Long An cũng đã giao Ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KKTCK Long An đến năm 2030 để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có thể thấy thời gian gần đây, tỉnh Long An đã có nhiều nỗ lực thực hiện chiến lược của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển KKTCK nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực để phát triển KT - XH, an ninh - quốc phòng, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong chiến lược phát triển KT - XH, tỉnh cũng đã xác định KTCK là một trong những động lực quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng CNH - HĐH. Theo đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh, hoạt động của KKTCK Long An sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế địa phương, ổn định đời sống nhân dân vùng biên giới. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh Long An thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch với tỉnh Svâyriêng và các địa phương khác của Vương quốc Campuchia.

Với sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, Bộ ngành TW, trong giai đoạn tới, tỉnh Long An sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông dẫn đến KKTCK, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, chuyên chở hàng hóa; tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư trong tương lai.

Kim Băng