6 tháng: Thu hút 6,85 tỷ USD vốn FDI

11:19:52 AM | 27/6/2014

Bộ KH&ĐT vừa công bố báo cáo tình hình thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, Việt Nam thu hút 6,85 tỷ USD vốn FDI, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013.


Cụ thể, 6 tháng đầu năm có 656 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,85 tỷ USD và 219 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,99 tỷ USD. 6 tháng đầu năm, các dự án FDI đã giải ngân được 5,75 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2013.


Hồng Hạnh