Amazon cho phép tải miễn phí 29 ứng dụng thiết yếu trị giá lên tới 100 USD

5:04:06 PM | 31/7/2014

Amazon.com hôm nay thông báo sẽ cho phép tải miễn phí 29 ứng dụng thiết yếu trị giá đến 100 USD có trong kho ứng dụng Amazon trong thời gian từ 14h30 ngày 31/7/2014 đến 13h30 ngày 02/8/2014. Đây là một phần của chương trình “Ứng dụng miễn phí trong ngày” của Amazon.

Gói ứng dụng này của Amazon cung cấp hàng loạt lựa chọn cho các ứng dụng trò chơi, du lịch, tiện ích và tài chính, bao gồm ứng dụng Bills Reminder, Sonic and SEGA All-Star Racing, từ điển Oxford phiên bản thứ 8 và Instapaper…

Người sử dụng có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ về gói ứng dụng miễn phí này khi truy cập www.amazon.com/appstore

TLD