Xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hòa Bình

4:33:04 PM | 28/8/2014

Nhằm thực hiện công tác quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông một cách đồng bộ và khoa học, ngành Thông tin Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, với tổng mức đầu tư khoảng 476 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng các phương án cải tạo và nâng cấp dung lượng mạch vòng cáp quang: Hòa Bình – Hà Nội – Hà Nam – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh; xây dựng tuyến truyền dẫn dự phòng, đảm bảo khi thiên tai, sự cố xảy ra; nâng cấp, bảo vệ hạ tầng công trình các tuyến truyền dẫn viễn thông liên tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng duy trì hiện trạng và cung cấp thêm các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có và không (wifi) người phục vụ tại các huyện, đến năm 2015 là 24 điểm, giai đoạn 2016 – 2020 là 243 điểm. Triển khai cải tạo, sắp xếp hệ thống ăng ten thu phát sóng thông tin di động phù hợp với quy hoạch hạ tầng đô thị của thành phố, các khu vực tập trung dân cư và khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan như khu trung tâm hành chính, khu di tích, khu du lịch.


Bên cạnh đó, tỉnh nhanh chóng triển khai quy hoạch các khu vực phát triển cáp viễn thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Ưu tiên những khu vực trung tâm hành chính, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan, các tuyến đường trục qua trung tâm huyện: quốc lộ 6, quốc lộ 15, quốc lộ 12B, quốc lộ 21... các tuyến phố khu vực các huyện, thành phố. Thực hiện ngầm hóa mạng cáp truyền hình và cáp viễn thông, ưu tiên theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. Hệ thống cáp treo trên cột viễn thông, cột điện, cáp ngầm cũng được điều chỉnh cho phù hợp và khoa học hơn.

Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển nói chung và đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông nói riêng. Hơn nữa, nguồn nhân lực để đầu tư cho hạ tầng viễn thông còn rất thiếu và yếu, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông còn chưa cao, nhất là ở cơ sở, cán bộ còn làm trái ngành. Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông của tỉnh chưa có dẫn đến việc đầu tư chủ yếu là do các doanh nghiệp tự tính toán thực hiện, gây khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông cạnh tranh còn thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.

Để khắc phục những khó khăn trên, tỉnh Hòa Bình cùng ngành Thông tin Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Tỉnh công bố quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động chung trên toàn tỉnh Hòa Bình và lộ trình thực hiện để các doanh nghiệp tiến hành đầu tư, xây dựng mạng lưới hạ tầng. Có cơ chế thu hút, khuyến khích, tạo điều kiện, huy động toàn bộ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vốn, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng viễn thông. Đối với công tác quản lý Nhà nước, tỉnh quản lý chặt chẽ, quản lý giám sát việc xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, xử lý nghiêm doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với các tuyến đường, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất mới xây dựng cần đầu tư đồng bộ hạ tầng phát triển của ngành giao thông. Chủ đầu tư tự đầu tư hoặc kêu gọi các doanh nghiệp khác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cột ăng ten để các doanh nghiệp viễn thông thuê lại. Đối với các khu vực, tuyến đường hiện hữu cần ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông, cho phép các doanh nghiệp ngoài ngành xây dựng hạ tầng, cống, bể cáp. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách phát triển viễn thông nói chung, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển viễn thông hiệu quả và bền vững.

Xuân Thu