Amazon.com cho phép tải miễn phí các ứng dụng và trò chơi với giá trị lên tới hơn 135 USD

5:14:26 PM | 26/9/2014

Theo chương trình, Amazon cho phép tải 27 ứng dụng thiết yếu trị giá lên đến hơn 135 USD từ ngày 25 – 27/9/2014.

Gói ứng dụng cung cấp nhiều sự lựa chọn các ứng dụng năng suất để giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Draft memos trong OfficeSuite Professional 7 quét các tập tin trực tiếp vào thiết bị của bạn với Genius Scan+, hoặc mở rộng vốn từ vựng với Merriam-Webster’s Third New International.

Gói ứng dụng miễn phí còn bao gồm một số trò chơi phổ biến như Sonic the Hedgehog 4 phần 2 và Riptide GP2. 

Các ứng dụng phổ biến bao gồm:

·         Sonic The Hedgehog 4 Episode II ($4.99)

·         OfficeSuite Professional 7 ($14.95)

·         SketchBook Pro ($4.99)

·         PrinterShare Mobile Print ($12.95)

·         Riptide GP2 ($2.99)

·         Merriam-Webster's Third New International, Pro ($59.99)

·         mSecure - Password Manager and Secure Digital Wallet ($9.99)

·         Swype Keyboard ($3.99)

·         Threes! ($1.99)

·         Perfectly Clear ($2.99)

Ứng dụng và trò chơi:

·         Abyss: The Wraiths of Eden (Full)($4.99)

·         Air Harp (Kindle Tablet Edition)($1.99)

·         Alarm Clock+($0.99)

·         Another World($1.99)

·         City Maps 2Go Pro - Offline Map and Travel Guide($1.99)

·         Earth & Moon in HD Gyro 3D PRO($1.49)

·         Genius Scan+($6.99)

·         Heroes of Steel RPG Elite($3.99)

·         Knots 3D($1.99)

·         Mahjong Artifacts®           ($2.99)

·         Merriam-Webster's Third New International, Pro ($59.99)

·         mSecure - Password Manager and Secure Digital Wallet ($9.99)

·         My Diet Coach - Pro         ($3.99)

·         MetaMoJi Note (Kindle Fire Edition)($4.99)

·         OfficeSuite Professional 7($14.99)

·         Paper Camera($1.99)

·         Perfectly Clear($2.99)

·         PrinterShare Mobile Print($12.95)

·         Quell Memento($2.99)

·         Relax Melodies Premium: A White Noise Ambience For Sleep, Meditation & Yoga($2.99)

·         Riptide GP2($2.99)

·         Schedule Planner PRO($3.99)

·         SketchBook Pro($4.99)

·         Sonic The Hedgehog 4 Episode II ($4.99)

·         Sworkit PRO($3.99)

·         Swype Keyboard($3.99 )

·         Threes!($1.99)

 

Để tải các ứng dụng cho thiết bị Android, hãy truy cập địa chỉ www.amazon.com/getappstore.

Tải những ứng dụng trên cùng hàng nghìn ứng dụng và trò chơi khác tại www.amazon.com/appstore.

PV