Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Đầu tư
Chủ nhật, 24/3/2019
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
10:57:24 AM | 16/4/2015

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cùng sự đổi mới trong công tác xúc tiến, những năm qua Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPC Đà Nẵng) đã góp phần đưa Đà Nẵng thực sự trở thành một điểm đến lý tưởng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Tạp chí Vietnam Buisiness Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Quang Minh- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng về những thành tựu nổi bật cũng như những định hướng và giải pháp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trong tương lai. Lương Hàn thực hiện.

 

Xin ông khái quát đôi nét về những hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian qua? Công tác xúc tiến đầu tư của Trung tâm thời gian qua có những khó khăn và thuận lợi gì, thưa ông?

 

Trong năm 2014, công tác xúc tiến đầu tư tại Đà Nẵng đã được tiến hành theo hướng tập trung đầu mối, có sự phối hợp khá chặt chẽ giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư với các sở ngành liên quan và các doanh nghiệp. Thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động vận động, xúc tiến đầu tư hướng vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức theo chuyên đề cụ thể; các dự án kêu gọi đầu tư được xác định trước về vị trí, đất đai và các điều kiện cần thiết giúp nhà đầu tư dễ dàng trong việc khảo sát và đưa ra quyết định đầu tư…Song song với việc xúc tiến các dự án đầu tư mới, đồng thời tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trước, trong và sau khi cấp phép để giúp các nhà đầu tư thiết lập và triển khai dự án thuận lợi, tạo niềm tin và sự hài lòng của nhà đầu tư về môi trường đầu tư của thành phố, giúp các nhà đầu tư hiện có an tâm mở rộng đầu tư, sản xuất và tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong việc kêu gọi các nhà đầu tư mới đến với thành phố.


Để có được những kết quả trên nhờ có yếu tố thuận lợi đó là: trong năm 2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư đã được ban hành. Tại thành phố Đà Nẵng, công tác xúc tiến đầu tư cũng được tiến hành bài bản và chuyên nghiệp hơn. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đổi mới về cả phương thức và nội dung, trên cơ sở xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng điểm, địa bàn trọng điểm, các dự án cụ thể có tính động lực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá và vận động đầu tư ở trong nước và nước ngoài, tiếp cận một số  nhà đầu tư có tiềm năng lớn.


Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động và mở rộng sản xuất thông qua việc thành phố đã chủ động chọn năm 2014 là Năm Doanh nghiệp. Theo đó, TP. Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư như chính sách hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, thành lập và cấp vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để Quỹ thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp; đồng thời bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Đà Nẵng để hỗ trợ doanh nghiệp vay sản xuất, xuất khẩu, tham gia bình ổn giá… Lãnh đạo thành phố và các ngành trực tiếp đối thoại, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp…

 

Bên cạnh điều kiện thuận lợi, công tác xúc tiến đầu tư của thành phố gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế khiến nhiều tập đoàn co cụm lại, chỉ tập trung duy trì các hoạt động kinh doanh hiện có chứ chưa có kế hoạch mở rộng đầu tư. Đồng thời một số khó khăn do những nguyên nhân chủ quan như:


- Thu hút dự án đầu tư có chọn lọc: Để bảo đảm môi trường du lịch và phát triển bền vững, thành phố chủ trương chỉ thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ phụ trợ và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là các dự án sạch nên đã hạn chế thu hút các dự án lớn nhưng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.


- Quỹ đất trong thành phố ngoài khu công nghiệp còn hạn chế, chưa được quy hoạch cụ thể còn quỹ đất trong các KCN để sẵn sàng bố trí cho các dự án hiện không còn nhiều, phân bố rải rác, manh mún, khó qui hoạch để thành một khu vực tập trung dành cho các dự án vừa và nhỏ.

             

Để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thiết lập và triển khai dự án tại Thành phố nhanh và hiệu quả, IPC Đà Nẵng đã có những giải pháp gì trong việc xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước?


Là đơn vị cầu nối trong việc kêu gọi các nhà đầu tư đến Đà Nẵng, IPC Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng trong việc cung cấp thông tin về điều kiện cơ sở hạ tầng, thị trường, sản phẩm, tiếp xúc với các đối tác hoặc tiếp kiến lãnh đạo thành phố, xin chủ trương xúc tiến dự án, xácđịnh địa điểm đầu tư, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự án để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ thực hiện các thủ tục triển khai dự án sau khi được cấp phép.


- Thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp phép đầu tư cho các dự án FDI ngoài KCN nhanh và đúng qui định; thủ tục và qui trình cấp giấy chứng nhận đầu tư đơn giản, rõ ràng và minh bạch. Đồng thời, Trung tâm đã kịp thời đề xuất UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tại thành phố.


- Trung tâm đã chủ động đề xuất thành lập Câu lạc bộ doanh nhân FDI Đà Nẵng. Hoạt động của CLB đã giúp tăng cường kết nối các doanh nghiệp FDI tại thành phố, kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong nước. Thông qua các hoạt động của CLB, Trung tâm thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo thành phố...


- Trung tâm đang kiến nghị UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo về công tác xúc tiến đầu tư để đẩy nhanh quá trình xúc tiến các dự án mới đồng thời hỗ trợ kịp thời các dự án đang hoạt động tại thành phố.

 

Xin ông cho biết những nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng mà IPC Đà Nẵng đặt ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo?


Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, IPC Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố về kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2015. Theo đó, thành phố chủ trương thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực dịch vụ như thương mại, du lịch, tài chính – ngân hàng, y tế - giáo dục, logistics... Một số nội dung trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư của thành phố như sau:


-  Tiếp tục trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ: hỗ trợ kịp thời và hiệu quả các doanh nghiệp FDI đang hoạt động để tạo niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường và chính sách đầu tư của thành phố, qua đó tranh thủ được các nhà đầu tư mới.


- Tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, tiếp cận trực tiếp để mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, công nghệ tiên tiến đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp và các công ty đa quốc gia...


- Chú trọng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao...


- Tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư của thành phố nhằm đạt hiệu quả cao hơn.


- Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Hoàn thành đúng kế hoạch cam kết với nhà tài trợ (15/4/2015)
Xây dựng đô thị hiện đại luôn chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (15/4/2015)
Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư công nghệ cao (15/4/2015)
DAIZICO: Dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư (14/4/2015)
Đột phá trong thu hút đầu tư vào Đà Nẵng (14/4/2015)
Bình Dương: Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án FDI (13/4/2015)
Điểm chọn của nhà đầu tư (10/4/2015)
Trên 17.000 tỷ đồng đầu tư vào Tây Bắc (3/4/2015)
Cơ hội đầu tư vào sản xuất năng lượng tái tạo (2/4/2015)
Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (1/4/2015)
Cải thiện hoạt động giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội (1/4/2015)
Ban Quản lý các KCN Hòa Bình: Chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ (1/4/2015)
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị - trình diễn “Tọa đàm về IoT”
Mời tham dự Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Mời tham gia "Supplier Day" với doanh nghiệp Hoa Kỳ ngay 25/04/2019
Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông