Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export
 
 
 
 
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Thứ 4, 18/7/2018
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 8 năm 2010
11:56:03 AM | 19/7/2010

Tên hội chợ triển lãm

Thời gian - địa điểm

Đơn vị tổ chức

Hội chợ tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2010 - HANOI CRAFT WEEK 2010

Sản phm trưng bày: ng th công m nghệ, quà tng, trang trí ni thất

Quy mô d kiến: 100 120 Doanh nghiệp

Thời gian: 4/8 9/8/2010

Địa đim: Cung văn hóa hữu ngh Vit 91 Trần ng Đạo, Ni

Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 331 Cầu Giy, Ni

Ph/Fax : +84-4-62691277

Emai:hatrade@hn.vnn.vn

Website:http://www.hatrade.com/

Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam lần thứ I

Sản phm trưng bày: thiết bị, công ngh qung cáo

Thời gian: 05-07/8/2010

Địa đim: Nhà thi đấu th dc th thao Phú Th, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cp quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam

Địa chỉ: 128/9 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-38685526

Fax: 84-8-38685529

Hội chợ triển lãm sản phẩm Thái Lan 2010

Sản phm trưng bày: ng tiêu ng Thái Lan

Thời gian: 05-08/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm và Hi ch Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sao Quang Minh

Địa chỉ: 98 Nguyn Đình Chiu, phưng Đa Kao, Qun 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-89100125

Fax: 84-8-89100127

Email: leslie@sqm-vnn.com

Hội chợ thương mại quốc tế 2010

Sản phm trưng bày: Công nghệ, điện tử, hóa m phm, dưc phm, m phm

Quy mô d kiến: 450 gian hàng

Thời gian: 05/08 11/8/2010

Địa đim: Số 116B đường Trần P, Q. Ninh Kiu, Tp Cần Thơ

Công ty triển lãm quốc tế Cần Thơ

Địa chỉ: Số 116B, đường Trần P, Q. Ninh Kiu, TP Cần Thơ

Ph: 07103821978 - 3821977

Fax: 071003821133

Email:efccantho@hcm.vnn.vn

Website: www.efc-cantho.com

Hội chợ cưới - Du lịch quốc tế 2010

Sản phm trưng bày: sản phm dịch v phc v i và du lịch

Thời gian: 06-08/8/2010

Địa đim: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Hoàn Thành

Địa chỉ: 77 Phùng Văn Cung 246/1 Chung Cư Trần Kế Xương, Phưng 2, Q. Phú

Nhun, TP. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-35010355/35003985

Hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng Thủ Đức

Sản phm trưng bày: ng tiêu ng

Thời gian: 06-12/8/2010

Địa đim: Trung tâm Văn hóa quận Th Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ phát triển kinh tế Toàn Cầu

Địa chỉ: 673-675 Lê Hng PHong, Phưng 10, Qun 10, TP. H Chí Minh

Ph: 84-8-22147680/22147679

Email:toancau19@gmail.com

Hội chợ triển lãm sản phẩm Thái Lan 2010

Sản phm trưng bày: Sản phm hàng hóa Thái Lan

Quy mô d kiến: 170 gian hàng

Thời gian: 12/8 15/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm quc tế Ni, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD

Địa chỉ: Số 9, Đinh Lễ, Ni

Ph: 84-4-38255546 ext 446

Fax: 84-4-39363085; 38255556

Email:info@vinexad.com.vn

Website:www.vinexad.com.vn

2010 Hội chợ triển lãm quốc tế ngân hàng- Tài chính – Bảo hiểm 2010

Sản phm trưng bày: Ngân hàng, bảo him, tài chính, vàng bạc đá quý, cung ng vật tư thiết b ngân hàng, đ án, d án, vin trường đào tạo tài chính ngân hàng.

Quy mô d kiến: 150 gian hàng

Thời gian: 19/8 22/8/2010

Địa đim: Trung tâm trin lãm ICE, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty TNHH hội chợ triển lãm Bắc Hà

Địa chỉ: Số 2 lô BT 3 KĐT mới Văn Quán, Đông, Ni

Ph: 84-4- 3354 7545

Fax: 84-4- 3354 7544

Email:sales@bachaexpo.com.vn

Website: www.bachagroup.com.vn

Hội chợ “hàng Việt Nam xưa và nay với Hội nhập”

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 1000

Thời gian: 22/8 26/8/2010

Địa đim: Trung tâm hi ch trin lãm Việt Nam, Đưng Giảng Võ, Hà Ni.

Công ty Cp hội chợ triển lãm thời gian vàng

Địa chỉ: Phòng 4C, nhà 96 Định Công, Thanh Xuân

Ph: 84-4-62938897

Triển lãm giao thoowng vận tải Việt Nam 2010

Sản phm trưng bày: Giao thông vn tải

Quy mô d kiến: 70-100 gian hàng

Thời gian: 23-28/8/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email: vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn,

Hội chợ triển lãm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sản phẩm chăm sóc trẻ em và điều dưỡng người cao tuổi

Sản phm trưng bày: Dược phm, thực phm

Thời gian: 24-28/8/2010/2010

Địa đim: Khu du lịch văn hóa Sui Tn, TP. H Chí Minh

Công ty TNHH truyền thông du lịch Phố Quang

Địa chỉ: 100/9E Thích Qung Đức, Phường 5, Q. Phú Nhun, TP. H Chí Minh

Ph: 84-8-62786758

Fax: 84-8-62926706

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an toàn, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy lần thứ 3 tại Việt Nam

Sản phm trưng bày: K thut, thiết b bảo v an toàn, phòng cháy chữa cháy

Thời gian: 25-27/8/2010

Địa đim: Trung tâm Hi ch và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email: vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn, www.secutechvietnam.com

Đơn v phi hợp: MF New Era

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghệ và thiết bị điện Việt Nam 2010

Sản phm trưng bày: Máy móc và thiết b cho nhà máy điện, trm phát điện, dây dn, cáp điện, thiết b truyn tải, sn phm đèn dân dng và công nghiệp, h thống chiếu sáng đô thị, vật liu ngành điện. sản phm điu hoà không khí và thông gió, sản phm và công ngh x lý và bảo v môi trường trong ngành đin

Quy mô d kiến: 120 gian hàng

Các s kiện bên lề HCTL: Hi thảo chuyên ngành bàn thảo v quy hoch phát trin ngành Công nghiệp K thuật Điện Việt Nam; Tng quan, đnh hưng phát triển Đin lực Việt Nam

Người liên hệ: Bà Phạm Thanh Phương

Thời gian: 26-28/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm và Hi ch Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ triển lãm C.L.S Việt Nam

Địa chỉ: 112 A3 Đm Tru, Phường Bch Đằng, Hai Bà Trưng, Ni

Ph: 04 39844104

Fax: 04 39844108

Email:cis@cisvn.com

Website:www.cisvietnam.com.vn, www.vietnam-ete.com

Đơn v phi hợp: Hiệp hi Công nghiệp K thut điện Viêt Nam - VELINA

Địa chỉ: 337 Kim Mã, Ba Đình, Ni

Tp đn Đin lực

Việt Nam (EVN)

Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, Ni

Hội chợ thương mại Cà Mau 2010

Sản phm trưng bày: Thiết b phục v sn xuất công – nông nghiệp và thủy sn, may mặc sn, hàng tiêu dùng, th công m nghệ, kim khí máy, đ chơi trẻ em, bách hóa tng hp, giống cây trồng

Quy mô d kiến: 100 gian hàng

Thời gian: 27/08 3/9/2010

Địa đim: Trung tâm văn hóa thông tin tnh Cà Mau

Công ty hội chợ triển lãm quảng cáo Miền Tây

Địa chỉ: Cnh 278/8 KV6 Lợi Nguyên A, Cái Sơn ng Bàng, P. An Bình, Q. Ninh

Kiều, Tp Cần Thơ

Ph: 071 915838

Fax: 071 915838

Hội chợ thương mại Bắc Trung Nam Than Uyên 2010

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 100 120 gian hàng

Thời gian: 28/08 04/09 /2010

Địa đim: Sân vận động huyện Than Uyên

Công ty TNHH tổ chức hội chợ thương mại F17

Địa chỉ: Số 01 khi Chiến Thng, Phưng Vn Phúc, TP Đông

Ph: 034. 252058

Hội chợ quốc tế Hà Nội

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 1000 gian hàng

Thời gian: 29/8 4/9/2010

Địa đim: Trung tâm Hi ch triển lãm Việt Nam, đưng Ging Võ, Ni

Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Địa chỉ: 148 Giảng , Hà Ni

Ph: 84-4-38345656

Fax: 84-4-38345656

Email:vefac@vefac.vn

Website:http://www.vefac.vn

Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tng 5, s 331 Cầu Giy Ni

Tel/Fax: (844) 6.269 1276

Website:www.hatrade.com

Hội chợ làng nghề, ẩm thực truyền thống và hội chợ XTTM Miền Đông Nam Bộ 2010

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 400 gian hàng

Thời gian: 29/08 03/09/2010

Địa đim: Khu liên hợp VH TD TT tnh Đồng Nai

Hiệp hội làng nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 14, hẻm 2, Hoa Lư, Ni

Ph: 84.04.9745347

Fax: 84-04-9745347

Email:nganhnghett@yahoo.com

Website:http://www.vietcraftb2b.com

Trung tâm khuyến nông Đồng Nai

Địa ch : 165A Cách Mng Tháng 8, P. Quyết Thng, Tp. Biên Hòa, Tnh Đng Nai.

Ph: 061 3842534

Fax: 061 3842561

Email:ttkhuyencongdn@vnn.vn

Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ 8 sao vàng đất Việt 2010

Sản phm trưng bày: Xây dng, bất động sn, may mc, giy dép, thực phm đuống, Thiết b y tế, dược phm, văn phòng phm, ngân hàng, tài chính

Quy mô d kiến: 300-350 gian hàng

Thời gian: 31/8-05/9/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email:vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn, www.saovangdatviet.org.vn

Triển lãm quốc tế về trang trí nội thất và thiết bị Gia đình 2010

Sản phm trưng bày: Trang trí ni thất và thiết b gia đình

Quy mô d kiến: 100-150 gian hàng

Thời gian: 31/8-05/9/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email:vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn,


(Nguồn: Cục xúc tiến thương mại)

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 7 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 6 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 5 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 4 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 3 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 2 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 1 năm 2010 (19/7/2010)
 
Sự kiện sắp tới
Chương trình khảo sát thị trường Pháp- Thụy Sỹ- Ý
Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Tin tiêu điểm
Danh sách hội chợ, triển lãm thương mại năm 2014
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hướng đến tăng thu ngân sách một cách bền vững [ QUẢNG NAM ]
Quảng Nam hướng tới nền hành chính trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển [ QUẢNG NAM ]
Cục Hải quan Quảng Nam: Không ngừng hiện đại hoá vì doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Ngành Giao thông Vận tải : Phát huy truyền thống “đi trước mở đường” [ QUẢNG NAM ]
Tích cực đồng hành tiếp vốn cho doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định: Kết hợp hiệu quả tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại [ BÌNH ĐỊNH ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng Hướng đến mô hình bệnh viện khách sạn cao cấp [ BÌNH ĐỊNH ]
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành giao thông vận tải [ BÌNH ĐỊNH ]
Khởi sắc diện mạo đô thị mới [ BÌNH ĐỊNH ]
Phát triển nguồn nhân lực y tế - nền tảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [ BÌNH ĐỊNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông