Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Thứ 7, 16/2/2019
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 8 năm 2010
11:56:03 AM | 19/7/2010

Tên hội chợ triển lãm

Thời gian - địa điểm

Đơn vị tổ chức

Hội chợ tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2010 - HANOI CRAFT WEEK 2010

Sản phm trưng bày: ng th công m nghệ, quà tng, trang trí ni thất

Quy mô d kiến: 100 120 Doanh nghiệp

Thời gian: 4/8 9/8/2010

Địa đim: Cung văn hóa hữu ngh Vit 91 Trần ng Đạo, Ni

Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 331 Cầu Giy, Ni

Ph/Fax : +84-4-62691277

Emai:hatrade@hn.vnn.vn

Website:http://www.hatrade.com/

Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam lần thứ I

Sản phm trưng bày: thiết bị, công ngh qung cáo

Thời gian: 05-07/8/2010

Địa đim: Nhà thi đấu th dc th thao Phú Th, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cp quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam

Địa chỉ: 128/9 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-38685526

Fax: 84-8-38685529

Hội chợ triển lãm sản phẩm Thái Lan 2010

Sản phm trưng bày: ng tiêu ng Thái Lan

Thời gian: 05-08/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm và Hi ch Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sao Quang Minh

Địa chỉ: 98 Nguyn Đình Chiu, phưng Đa Kao, Qun 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-89100125

Fax: 84-8-89100127

Email: leslie@sqm-vnn.com

Hội chợ thương mại quốc tế 2010

Sản phm trưng bày: Công nghệ, điện tử, hóa m phm, dưc phm, m phm

Quy mô d kiến: 450 gian hàng

Thời gian: 05/08 11/8/2010

Địa đim: Số 116B đường Trần P, Q. Ninh Kiu, Tp Cần Thơ

Công ty triển lãm quốc tế Cần Thơ

Địa chỉ: Số 116B, đường Trần P, Q. Ninh Kiu, TP Cần Thơ

Ph: 07103821978 - 3821977

Fax: 071003821133

Email:efccantho@hcm.vnn.vn

Website: www.efc-cantho.com

Hội chợ cưới - Du lịch quốc tế 2010

Sản phm trưng bày: sản phm dịch v phc v i và du lịch

Thời gian: 06-08/8/2010

Địa đim: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Hoàn Thành

Địa chỉ: 77 Phùng Văn Cung 246/1 Chung Cư Trần Kế Xương, Phưng 2, Q. Phú

Nhun, TP. Hồ Chí Minh

Ph: 84-8-35010355/35003985

Hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng Thủ Đức

Sản phm trưng bày: ng tiêu ng

Thời gian: 06-12/8/2010

Địa đim: Trung tâm Văn hóa quận Th Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ phát triển kinh tế Toàn Cầu

Địa chỉ: 673-675 Lê Hng PHong, Phưng 10, Qun 10, TP. H Chí Minh

Ph: 84-8-22147680/22147679

Email:toancau19@gmail.com

Hội chợ triển lãm sản phẩm Thái Lan 2010

Sản phm trưng bày: Sản phm hàng hóa Thái Lan

Quy mô d kiến: 170 gian hàng

Thời gian: 12/8 15/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm quc tế Ni, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD

Địa chỉ: Số 9, Đinh Lễ, Ni

Ph: 84-4-38255546 ext 446

Fax: 84-4-39363085; 38255556

Email:info@vinexad.com.vn

Website:www.vinexad.com.vn

2010 Hội chợ triển lãm quốc tế ngân hàng- Tài chính – Bảo hiểm 2010

Sản phm trưng bày: Ngân hàng, bảo him, tài chính, vàng bạc đá quý, cung ng vật tư thiết b ngân hàng, đ án, d án, vin trường đào tạo tài chính ngân hàng.

Quy mô d kiến: 150 gian hàng

Thời gian: 19/8 22/8/2010

Địa đim: Trung tâm trin lãm ICE, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty TNHH hội chợ triển lãm Bắc Hà

Địa chỉ: Số 2 lô BT 3 KĐT mới Văn Quán, Đông, Ni

Ph: 84-4- 3354 7545

Fax: 84-4- 3354 7544

Email:sales@bachaexpo.com.vn

Website: www.bachagroup.com.vn

Hội chợ “hàng Việt Nam xưa và nay với Hội nhập”

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 1000

Thời gian: 22/8 26/8/2010

Địa đim: Trung tâm hi ch trin lãm Việt Nam, Đưng Giảng Võ, Hà Ni.

Công ty Cp hội chợ triển lãm thời gian vàng

Địa chỉ: Phòng 4C, nhà 96 Định Công, Thanh Xuân

Ph: 84-4-62938897

Triển lãm giao thoowng vận tải Việt Nam 2010

Sản phm trưng bày: Giao thông vn tải

Quy mô d kiến: 70-100 gian hàng

Thời gian: 23-28/8/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email: vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn,

Hội chợ triển lãm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sản phẩm chăm sóc trẻ em và điều dưỡng người cao tuổi

Sản phm trưng bày: Dược phm, thực phm

Thời gian: 24-28/8/2010/2010

Địa đim: Khu du lịch văn hóa Sui Tn, TP. H Chí Minh

Công ty TNHH truyền thông du lịch Phố Quang

Địa chỉ: 100/9E Thích Qung Đức, Phường 5, Q. Phú Nhun, TP. H Chí Minh

Ph: 84-8-62786758

Fax: 84-8-62926706

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an toàn, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy lần thứ 3 tại Việt Nam

Sản phm trưng bày: K thut, thiết b bảo v an toàn, phòng cháy chữa cháy

Thời gian: 25-27/8/2010

Địa đim: Trung tâm Hi ch và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email: vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn, www.secutechvietnam.com

Đơn v phi hợp: MF New Era

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghệ và thiết bị điện Việt Nam 2010

Sản phm trưng bày: Máy móc và thiết b cho nhà máy điện, trm phát điện, dây dn, cáp điện, thiết b truyn tải, sn phm đèn dân dng và công nghiệp, h thống chiếu sáng đô thị, vật liu ngành điện. sản phm điu hoà không khí và thông gió, sản phm và công ngh x lý và bảo v môi trường trong ngành đin

Quy mô d kiến: 120 gian hàng

Các s kiện bên lề HCTL: Hi thảo chuyên ngành bàn thảo v quy hoch phát trin ngành Công nghiệp K thuật Điện Việt Nam; Tng quan, đnh hưng phát triển Đin lực Việt Nam

Người liên hệ: Bà Phạm Thanh Phương

Thời gian: 26-28/8/2010

Địa đim: Trung tâm Triển lãm và Hi ch Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ triển lãm C.L.S Việt Nam

Địa chỉ: 112 A3 Đm Tru, Phường Bch Đằng, Hai Bà Trưng, Ni

Ph: 04 39844104

Fax: 04 39844108

Email:cis@cisvn.com

Website:www.cisvietnam.com.vn, www.vietnam-ete.com

Đơn v phi hợp: Hiệp hi Công nghiệp K thut điện Viêt Nam - VELINA

Địa chỉ: 337 Kim Mã, Ba Đình, Ni

Tp đn Đin lực

Việt Nam (EVN)

Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, Ni

Hội chợ thương mại Cà Mau 2010

Sản phm trưng bày: Thiết b phục v sn xuất công – nông nghiệp và thủy sn, may mặc sn, hàng tiêu dùng, th công m nghệ, kim khí máy, đ chơi trẻ em, bách hóa tng hp, giống cây trồng

Quy mô d kiến: 100 gian hàng

Thời gian: 27/08 3/9/2010

Địa đim: Trung tâm văn hóa thông tin tnh Cà Mau

Công ty hội chợ triển lãm quảng cáo Miền Tây

Địa chỉ: Cnh 278/8 KV6 Lợi Nguyên A, Cái Sơn ng Bàng, P. An Bình, Q. Ninh

Kiều, Tp Cần Thơ

Ph: 071 915838

Fax: 071 915838

Hội chợ thương mại Bắc Trung Nam Than Uyên 2010

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 100 120 gian hàng

Thời gian: 28/08 04/09 /2010

Địa đim: Sân vận động huyện Than Uyên

Công ty TNHH tổ chức hội chợ thương mại F17

Địa chỉ: Số 01 khi Chiến Thng, Phưng Vn Phúc, TP Đông

Ph: 034. 252058

Hội chợ quốc tế Hà Nội

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 1000 gian hàng

Thời gian: 29/8 4/9/2010

Địa đim: Trung tâm Hi ch triển lãm Việt Nam, đưng Ging Võ, Ni

Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Địa chỉ: 148 Giảng , Hà Ni

Ph: 84-4-38345656

Fax: 84-4-38345656

Email:vefac@vefac.vn

Website:http://www.vefac.vn

Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tng 5, s 331 Cầu Giy Ni

Tel/Fax: (844) 6.269 1276

Website:www.hatrade.com

Hội chợ làng nghề, ẩm thực truyền thống và hội chợ XTTM Miền Đông Nam Bộ 2010

Sản phm trưng bày: Tng hp

Quy mô d kiến: 400 gian hàng

Thời gian: 29/08 03/09/2010

Địa đim: Khu liên hợp VH TD TT tnh Đồng Nai

Hiệp hội làng nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 14, hẻm 2, Hoa Lư, Ni

Ph: 84.04.9745347

Fax: 84-04-9745347

Email:nganhnghett@yahoo.com

Website:http://www.vietcraftb2b.com

Trung tâm khuyến nông Đồng Nai

Địa ch : 165A Cách Mng Tháng 8, P. Quyết Thng, Tp. Biên Hòa, Tnh Đng Nai.

Ph: 061 3842534

Fax: 061 3842561

Email:ttkhuyencongdn@vnn.vn

Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ 8 sao vàng đất Việt 2010

Sản phm trưng bày: Xây dng, bất động sn, may mc, giy dép, thực phm đuống, Thiết b y tế, dược phm, văn phòng phm, ngân hàng, tài chính

Quy mô d kiến: 300-350 gian hàng

Thời gian: 31/8-05/9/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email:vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn, www.saovangdatviet.org.vn

Triển lãm quốc tế về trang trí nội thất và thiết bị Gia đình 2010

Sản phm trưng bày: Trang trí ni thất và thiết b gia đình

Quy mô d kiến: 100-150 gian hàng

Thời gian: 31/8-05/9/2010

Địa đim: Cung Văn hóa hu nghị, 91 Trần ng Đạo, Ni

Công ty Cp hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR)

Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tiền Phong, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Ni

Ph: (+84) 4 3936 5566

Fax: (+84) 4 3936 5568

Email:vietfair@vnn.vn

Website: www.vietfair.vn,


(Nguồn: Cục xúc tiến thương mại)

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 7 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 6 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 5 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 4 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 3 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 2 năm 2010 (19/7/2010)
Danh sách Hội chợ - Triển lãm tháng 1 năm 2010 (19/7/2010)
 
Sự kiện sắp tới
Khóa đào tạo Chế biến thực phẩm 1 (Food Processing Program 2019 ) tại CHLB Đức (tháng 9/2019)
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Tin tiêu điểm
Danh sách hội chợ, triển lãm thương mại năm 2014
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
phuckhang
truongtiengroup
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông