Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hà Giang: Cầu nối cho các hoạt động xúc tiến đầu tư

9:26:08 AM | 4/11/2015

Trong 4 năm kể từ khi thành lập (năm 2011), Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hà Giang đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, xúc tiến đầu tư, đồng thời phối hợp với Sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Lưu Đình Phát - Giám đốc Trung Tâm tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang về những giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư tại địa phương. Duy Bình thực hiện.

 

Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Trung tâm tư vấn và Xúc tiến đầu tư đối với tỉnh Hà Giang và một số hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua?


Việc thành lập Trung tâm tư vấn và Xúc tiến đầu tư đối với Hà Giang trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông khẳng định: Thời gian qua, việc tổ chức xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, các trình tự thủ tục hành chính còn rườm rà và nhiều đầu mối, gây khó khăn trong quá trình các nhà đầu tư xúc tiến đầu tư vào tỉnh, dễ làm các nhà đầu tư nản lòng. Một yêu cầu đặt ra cho tỉnh là phải đơn giản hóa các trình tự, thủ tục hành chính, triệt tiêu hết những vướng mắc trong quá trình các nhà đầu tư triển khai xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Đây chính là mục đích, yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang.

Mặc dù đã nhận được sự quan tâm và dành nhiều nguồn lực, song trong điều kiện của một tỉnh nghèo nên hoạt động của Trung tâm gặp không ít khó khăn; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, điều kiện kinh phí… đều hạn chế. Hơn thế, do chưa có những tiền lệ hay mô hình định sẵn nên hoạt động của Trung tâm thời gian qua cũng gặp nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi những thiếu sót. Song bằng sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên, Trung tâm đã từng bước vượt qua khó khăn, tích cực tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp thực hiện các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Hà Giang…

Sự nỗ lực đó đã góp phần tạo nên kết quả: trong các năm 2011 - 2014, Hà Giang cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 62 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.251,9 tỷ đồng gồm các lĩnh vực như khoáng sản, thủy điện, trồng rừng, xây dựng trang trại chăn nuôi..., cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án. Tỉnh cũng đã tiếp nhận và ký kết 23 chương trình dự án ODA và vốn ưu đãi từ các nhà tài trợ như: Ả rập, WB, ADB, JICA, IFAD, UNDP…với tổng vốn với tổng vốn 1.988,6 tỷ đồng.

 Vậy Trung tâm đã có những hoạt động cụ thể nào nhằm đẩy mạnh quảng bá thông tin, hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh và đặc trưng văn hóa của tỉnh Hà Giang, thưa ông?


 Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, đăng tải trên website cũng như xuất bản, phát hành các bản tin được Trung tâm đặc biệt chú trọng. Trong nhng năm vừa qua Trung tâm đã biên tập, xuất bản và phát hành 17 số bản tin về các dự án thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Hà Giang trên tất cả các lĩnh vực Du lịch - dịch vụ; phát triển kinh tế, chế biến nông, lâm sản; đặc biệt là khai thác tiềm năng lợi thế của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, phát triển kinh tế biên mậu, tiềm năng và thế mạnh dược liệu... Trung tâm còn biên tập các cuốn tài liệu như: “Hà Giang điểm đến nơi cực Bắc”; “Giới thiệu tiềm năng các dự án thu hút đầu tư” dịch ra 3 thứ tiếng (Việt - Anh - Trung)


Thời gian tới Trung tâm sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin quảng bá những thế mạnh của tỉnh trên website trên các diễn đàn xúc tiến đầu tư. Trung tâm sẽ phát hành cuốn tài liệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực và các cơ chế, chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư vào tỉnh Hà Giang.

Trong năm 2015 này cũng như những năm tiếp theo, Trung tâm đề xuất với UBND tỉnh giải pháp gì để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI nhằm tiếp tục thu hút đầu tư vào tỉnh mạnh mẽ và hiệu quả hơn?

Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh đang ngày càng được các tỉnh, thành phố và tỉnh Hà Giang quan tâm. Tới đây, Trung tâm sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hàng năm các cuộc họp hoặc hội thảo về kết quả PCI của Hà Giang đạt được về tổng thể cũng như trong từng chỉ số thành phần, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI…,

Trong năm 2015 và các năm tiếp theo, Trung tâm sẽ tham mưu UBND đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư; chủ động tích cực hơn trong việc tư vấn, tham mưu UBND tỉnh nhanh chóng tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong môi trường đầu tư hiện nay như: hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, tăng cường công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các ngành và địa bàn, giải phóng mặt bằng…

Để công tác tư vấn, xúc tiến đầu tư hoạt động thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp, Trung tâm cũng đang đề nghị UBND tỉnh sớm thống nhất với các bộ, ngành Trung ương và trình Chính phủ đưa công tác xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch về một đầu mối tham mưu cho tỉnh.