Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang: Tích cực ứng dụng thiết bị, công nghệ mới

9:50:48 AM | 4/11/2015

Từ mô hình Nhà máy nước trực thuộc Công ty nước Hà Tuyên, sau gần 25 xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang đã phát triển ngày càng lớn mạnh.


Ngay sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang đã khơi dậy tinh thần làm chủ của cổ đông và người lao động. Cùng với đó là hướng đi đúng và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo, tất cả hợp thành sức bật tạo nên những chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực cung cấp nước sạch của tỉnh Hà Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang đã triển khai nhiều dự án đầu tư hiệu quả cả về sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hiện nay Công ty đang quản lý khai thác, sản xuất chủ yếu tại Nhà máy nước Sông Miện công suất 6.000 m3/ngày đêm bằng nguồn vốn ODA của Pháp; Nhà máy OECE công suất 1.500m3/ngày đêm và 2 trạm bơm giếng khoan với công suất 1.440 m3/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho trên 9.500 hộ khách hàng.Cùng với sự đoàn kết của tập thể CBNV Công ty, có thể nói nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của Công ty là sự mạnh dạn và tích cực nghiên cứu, ứng dụng thiết bị, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty đã quyết đoán trong chủ trương đầu tư máy móc nhằm tự động hoá quá trình vận hành, nâng độ bền cho máy móc, thiết bị. 100% khách hàng được lắp đặt đồng hồ đo đêm đảm bảo tính công bằng cho các đối tượng sử dụng và được kiểm định theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty còn đầu tư hệ thống thiết bị kiểm soát chất lượng nước sạch, 100% số nước được Công ty cung cấp đều được áp dụng theo đúng Quy chuẩn số 01:2009/BYT.


Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: Đơn vị mong muốn được tỉnh cũng như các sở ban ngành hỗ trợ giúp doanh nghiệp tìm kiếm được những nguồn vốn vay lãi suất thấp để Công ty đầu tư nâng công suất cấp nước giai đoạn II tại Nhà máy xử lý nước Sông Miện lên 16.000m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu thành phố Hà Giang giai đoạn 2015-2030. Bên cạnh đó, cùng với việc mở rộng nâng cấp đô thị thành phố Hà Giang và để đáp ứng nhu cầu cấp nước cho khu đô thị mới Phương Tiến – Phong Quang cũng cần phải đầu tư xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất cấp nước với công suất 15.000-20.000m3/ngày đêm. Công ty đề xuất tỉnh sớm ban hành cơ chế ưu đãi đối với các dự án cấp nước trên địa bàn, tạo thuận lợi để Công ty đầu tư phát triển hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Trang