PC Hà Giang đẩy mạnh cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng phục vụ

10:01:17 AM | 4/11/2015

Qua 55 năm thành lập, Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, PC Hà Giang đã đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời đáp ứng các nhu cầu về sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp với thủ tục nhanh chóng, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Văn Thiện - Giám đốc PC Hà Giang có cuộc trò chuyện với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum. Ngô Khuyến thực hiện.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2010-2015 cũng là kỷ niệm 55 năm thành lập PC Hà Giang. Ông đánh giá thế nào về chặng đường phát triển đã qua của PC Hà Giang, nhất là kết quả đạt được trong 5 năm gần đây?

PC Hà Giang tiền thân là Nhà máy điện Hà Giang, thành lập năm 1960, đến năm 1991 cùng với việc tái lập tỉnh Điện lực Hà Giang cũng thành lập; năm 2010 được đổi tên chính thức là PC Hà Giang với nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh. Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt phức tạp, xuất phát điểm và điều kiện kinh tế-xã hội thấp, nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp không lớn nên hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm đầu tư của ngành Điện và các cấp chính quyền địa phương, từ năm 2007, PC Hà Giang là đơn vị đầu tiên trong 6 tỉnh biên giới phía Bắc đưa điện lưới quốc gia tới 195/195 xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần làm thay đổi căn bản cuộc sống người dân ở các vùng nông thôn trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, PC Hà Giang đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới, trạm biến áp thông qua triển khai các dự án như: DEP 1, DEP 2, ADB, KFW,... Chỉ trong 2 năm 2013-2014, Công ty đã huy động 460 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, đến nay, đã hoàn thành đưa vào vận hành công trình đường dây và TBA 110kV Hà Giang-Yên Minh, đường dây và TBA 110kV Bình Vàng, qua đó giải tỏa công suất phát cho 04 nhà máy thủy điện lên lưới 220KV với dung lượng 95MW. Nhờ vậy, Công ty luôn kịp thời cấp điện cho các nhà máy tại KCN Bình Vàng, cửa khẩu Thanh Thuỷ và đảm bảo điện ổn định trong toàn tỉnh. Hiện Công ty đang quản lý 1.296 TBA với tổng dung lượng 237.543KVA, 2.574,4km đường dây trung áp và 2.661,78km đường dây hạ áp. Nguồn điện tỉnh Hà Giang được cấp qua 04 TBA 110KV với tổng dung lượng 100 MVA và 18 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 118 MW. Ngoài ra, sau những năm thực hiện chương trình đưa điện về xã, thôn đến nay có 142.797/169.997 hộ có điện (đạt 84%); 1.653/2.057 thôn có điện (80,3 %).

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, PC Hà Giang còn chủ động vận hành điện ổn định. Bên cạnh việc lập và thực hiện phương thức cấp điện hợp lý, đảm bảo vận hành kinh tế lưới điện, Công ty luôn chủ động khắc phục các sự cố trên lưới, trạm biến áp nhằm giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện, nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời còn thực hiện tốt chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ thế và bán lẻ đến tận hộ dân, mang lại lợi ích, công bằng trong sử dụng điện đối với mọi hộ dân từ thành thị đến nông thôn.

Nhờ nỗ lực đó. các chỉ tiêu kinh doanh không ngừng cải thiện: doanh thu năm 2015 tăng 3 lần 2010, điện thương phẩm tăng 15-17%/năm, khách hàng tăng 6.000 lượt/năm,…

Một số chỉ tiêu kinh doanh 5 năm 2010-2015

 Các chỉ tiêu

ĐVT 

Năm

 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Ước TH 2015

SX thuỷ điện

Tr.kwh

2.73

3.94

3.79

3.41

3.52

3.2

SLĐ thương phẩm

Tr. Kwh

141.21

162.17

189.03

220.49

282.74

265.5

Tỷ lệ tổn thất

%

7.18

6.91

6.8

6.59

6.44

6.4

Giá bán bình quân

đ/kwh

 ,017.89

 1,241.68

1,361.83

 1,493.37

 1,524.19

1,632

Doanh thu

Tr. đồng

143,732.6

 201,366.4

257,429.5

329,280.1

430,957.1

 433,296

Nguồn: PC Hà Giang

Ông đánh giá thế nào về kết quả đạt được của PC Hà Giang trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến chỉ số “tiếp cận điện năng” được nêu trong 2 nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014, 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năm lực cạnh tranh quốc gia?

Trong những năm qua, PC Hà Giang luôn coi trọng và triển khai đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính, nhất là đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục giao dịch với khách hàng. Công ty đã rà soát lại tất cả lĩnh vực, công việc để loại bỏ thủ tục rườm rà, đồng thời sắp xếp, bố trí lại lao động phù hợp yêu cầu kinh doanh. Năm 2015 là năm EVN chọn làm năm “Năng suất và hiệu quả”, Công ty đã quán triệt mạnh mẽ tới cán bộ, công nhân viên về tác phong, đạo đức, hiệu quả làm việc nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh, tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Triển khai các Nghị quyết 19-NQ/CP năm 2014 và 2015 của Chính phủ cũng như các văn bản hướng dẫn của ngành Điện và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hà Giang đã bố trí nhân sự có năng lực, bổ sung thiết bị, phương tiện như: điện thoại, máy tính, máy ghi âm, đồng thời niêm yết công khai các trình tự thủ tục, quy định tại Phòng giao dịch công ty và 11 Điện lực cấp huyện. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc khách hàng. Trang web của PC Hà Giang (địa chỉ http://pchagiang.npc.com.vn) không chỉ đăng tải thông tin về thủ tục, trình tự cấp điện, thông báo lịch cắt điện,… mà còn có hệ thống hóa đơn điện tử. Từ tháng 5/2015, Công ty còn phối hợp với BIDV Hà Giang, VietinBank Hà Giang trong thanh toán tiền điện qua tài khoản, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Với thông tin minh bạch, thủ tục rút ngắn, việc lắp đặt công tơ cấp điện cho khách hàng cũng diễn ra nhanh chóng: Cấp điện theo yêu cầu cầu khách hàng sinh hoạt từ lưới điện hạ áp 03 ngày làm việc - đối với khu vực thành phố và các thị trấn, 05 ngày - khu vực nông thôn, 7 ngày - công tơ 3 pha, 10 ngày - đấu nối từ lưới điện trung áp, 18 ngày - cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần cải thiện được môi trường SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Để góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, đồng thời triển khai nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, PC Hà Giang đang và sẽ thực hiện giải pháp, hoạt động cụ thể nào, thưa ông?

Một là tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân lao động để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất đặc biệt là số người đang làm dịch vụ bán lẻ điện năng.

Hai là, tiếp tục quán triệt tới cán bộ, công nhân viên về tác phong, đạo đức, hiệu quả, duy trì và tăng cường công tác chăm sóc khách hàng theo 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng theo chỉ thị 888/CT-EVNNPC; Chỉ thị 898/CT-EVN ngày 18/3/2015 và các văn bản liên quan.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, nhất là việc chăm sóc khách hàng như: các thiết bị máy tính bảng, điện thoại và máy quay phim cho việc ghi chỉ số và chấm nợ; khai thác hệ thống đo xa cho hệ thống công tơ điện tử đầu nguồn, các khách hàng chuyên dùng, đọc chỉ số công tơ điện tử qua sóng RF...

Bốn là, đẩy mạnh công khai thủ tục hành chính trên website của Công ty, đăng tải đầy đủ quy trình, biểu mẫu,… giúp khách hàng dễ tiếp cận các dịch vụ; đồng thời hướng tới liên kết đến trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành địa phương.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế song để Hà Giang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư thì các cấp chính quyền cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách, trước mắt là khắc phục những chỉ số thành phần PCI có điểm số thấp. Cùng với đó, PC Hà Giang cũng đề nghị: Hà Giang còn là tỉnh nghèo, điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, nguồn lực nội tại hạn chế nên cần sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, ngành Trung ương trong việc ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trong năm 2016 cũng như trong các năm tiếp theo.