Cơ hội đầu tư từ các dự án phía Tây Hà Nội

9:12:36 AM | 30/8/2010

Hội nghị “Bất động sản vùng thủ đô, cơ hội đầu tư từ các dự án phía Tây Hà Nội” vừa được tổ chức ngày 28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, do Hội Qui hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Hội Truyền thông Tp. Hà Nội phối hợp với một số đơn vị khác cùng thực hiện.

Hội thảo đã đưa ra thông tin về những dự án bất động sản thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, diễn biến trong năm 2010 và những năm tiếp theo (Ảnh: Đothi)

Tầm nhìn đến năm 2020, vùng Thủ đô Hà Nội sẽ là vùng kinh tế tổng hợp lớn của quốc gia và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, là khu vực phát triển năng động, có chất lượng đô thị cao, môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững, đồng thời là trung tâm chính trị văn hóa xã hội, lịch sử khoa học, giáo dục đào tạo và du lịch lớn của cả nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu giúp các nhà đầu tư trực tiếp tham dự và các nhà đầu tư không có điều kiện tham dự có thể gián tiếp thông qua các kênh truyền thông để có được cái nhìn toàn diện về vấn đề quy hoạch và phát triển các dự án thuộc Hà nội, đặc biệt là thông tin về những dự án bất động sản thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, diễn biến trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo ra một môi trường đối thoại mở để các nhà đầu tư bất động sản có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đầu tư, kết nối giao dịch mua bán.

Kim Phượng

Sự kiện sắp tới