Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Đầu tư
Chủ nhật, 24/6/2018
Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
11:28:23 AM | 23/3/2017
Năm 2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 3.952,8 triệu USD bằng 93% so năm 2015; trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong khu kinh tế (KKT) cửa khẩu chiếm 3.041,7 triệu USD bằng 77% so với toàn tỉnh. Kết quả thu phí năm 2016 đạt 488.093 triệu đồng bằng 86,3% so cùng kỳ năm 2015, trong đó KKT thu phí đạt 364.093 triệu đồng, chiếm 74,6% so với toàn tỉnh... Nhằm tìm hiểu thêm về những nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong hoạt động này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Trần Tiến Minh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ngô San thực hiện.

Ông có thể giới thiệu một số kết quả nổi bật của Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Chính phủ đồng ý lựa chọn là một trong 9 KKT trọng điểm được đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020?

Trong thời gian qua, hạ tầng KKT cửa khẩu được cải thiện tạo thuận lợi để tăng nhanh kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu, thu hút khách du lịch đến tỉnh Lạng Sơn, cải thiện và từng bước đạt các điều kiện về tiêu chí nâng cấp đô thị; năng lực sản xuất mới được tăng cường, cơ sở hạ tầng được cải thiện; tạo được nhiều việc làm, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đầu tư của các thành phần kinh tế trong KKT cửa khẩu có nhiều chuyển biến tích cực do công tác quy hoạch từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, công tác quản lý nhà nước về đầu tư có nhiều chuyển biến, vốn đầu tư dân doanh ngày càng thực chất hơn. Một số dự án đang được tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bước đầu đưa vào vận hành khai thác; công tác xúc tiến đầu tư được coi trọng cả trong nước và ngoài nước. An ninh, trật tự trong khu kinh tế cửa khẩu thường xuyên được đảm bảo, các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết, xử lý không để xảy ra những vụ việc nổi cộm, kéo dài. Tại khu vực biên giới an ninh đường biên được giữ vững, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, canh giữ đảm bảo đường biên, mốc giới chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Xây dựng KKT cửa khẩu gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và vững mạnh toàn diện.
Năm 2016 là năm đầu thực hiện chủ trương của Chính phủ lựa chọn một trong 9 KKT cửa khẩu trọng điểm, kết quả khái quát đạt được như sau: trong KKT có số dự án được cấp chứng nhận đầu tư là 8 dự án với tổng vốn đăng ký là 618.588 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 220 doanh nghiệp, thành lập 25 chi nhánh và 14 văn phòng đại diện. Năm 2016, tổng kim ngạch XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 3.952,8 triệu USD, bằng 93% so năm 2015; trong đó kim ngạnh XNK trong KKT cửa khẩu chiếm 3.041,7 triệu USD, bằng 77% so với toàn tỉnh. Kết quả thu phí năm 2016 đạt 488.093 triệu đồng, bằng 86,3% so cùng kỳ năm 2015, trong đó, KKT thu phí đạt 364.093 triệu đồng, chiếm 74,6% so với toàn tỉnh.... Năm 2016 bằng các nguồn vốn đầu tư từ NSNN, tỉnh đã bố trí hơn 1.145,3 tỷ đồng đầu tư các công trình, dự án trong KKT cửa khẩu; một số dự án trọng điểm tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn được triển khai tích cực, đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trong 4 năm gần đây, Chính phủ đều ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP; UBND tỉnh Lạng Sơn đã triển khai bằng Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 3/9/2015 về những giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, có giao nhiệm vụ từng sở, ngành cụ thể. Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã thực hiện các nội dung trên ra sao, thưa ông?

Trong ba năm qua 2014-2016, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị quyết cùng số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 15/7/2014, Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 3/9/2015 và Kế hoạch số 78/KH- UBND ngày 4/7/2016; theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và các huyện, thành phố.

Với các nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau:

- Công tác tuyên truyền phổ biến: Chi bộ, lãnh đạo Ban Quản lý đã chủ động quán triệt, phổ biến trong toàn thể CBCC-VC và người lao động trong cơ quan; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong KKT cửa khẩu, trong khu vực biên giới và gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh (về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp), Chương trình số 30/CTr-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh (về Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020). Trong Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2016 với chủ đề phổ biến và hệ thống lại các nội dung về Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI để các đảng viên trong Chi bộ là các hạt nhân tổ chức tốt kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

- Công tác rà soát và hoàn thiện các quy hoạch tại các cửa khẩu và các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh: trong giai đoạn 2014- 2016 đã hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt được 04 đồ án là Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu phụ Bản Chắt tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/11/2016); Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cửa khẩu Bình Nghi, tỷ lệ 1/2.000 (Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 02/8/2016), Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị tỷ lệ 1/500. Hiện đã trình thẩm định các đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực cửa khẩu Cốc Nam và Quy hoạch khu vực biên giới Co Sa. Năm 2017, Ban Quản lý đang tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch các khu vực cửa khẩu, các khu chức năng trong KKT cửa khẩu, rà soát các dự án đầu tư, kinh doanh bến bãi khu vực cửa khẩu,...

- Công tác tham mưu, đề xuất lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng thực hiện dự án đầu tư Khu trung chuyển hàng hóa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu: Ban Quản lý đã chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Khu trung chuyển hàng hóa (Quyết định phê duyệt số 1253/QĐ-UBND ngày 25/7/2016), tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt chỉ định lựa chọn nhà đầu tư Khu TCHH (Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 16/11/2016). Hiện nay tỉnh đã quyết định thành lập BCĐ và Tổ công tác để thực hiện triển khai đầu tư dự án Khu TCHH.

- Công tác phối hợp với các sở, ngành, các huyện: Ban Quản lý đã tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng Dự thảo quy định của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN; trình tự thực hiện dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; tham gia góp ý cho Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 v/v công bố 26 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý và Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 công bố 3 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa trong thụ lý hồ sơ, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư...

- Công tác tham mưu về cơ chế, chính sách:

Ban Quản lý đã chủ trì cùng các sở, ngành tổng hợp kết quả đạt được về xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu của tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất với Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong 9 Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 2236/TTg-KTTH ngày 08/12/2015).

Về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung: Ban Quản lý đã cử cán bộ lãnh đạo Ban tham gia Tổ công tác xây dựng Khung hợp tác về xây dựng và phát triển Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Quyết định số 1737/QĐ-BCT ngày 09/5/2016 của Bộ Công Thương); Tổ công tác đang triển khai theo kế hoạch đề ra; dự kiến Đề án được Chính phủ phê duyệt trong Quý 2/2017. Ban Quản lý cũng đã thiết lập Cơ chế hội đàm, trao đổi trong quá trình triển khai hình thành Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường để thuận lợi trong quá trình vận hành sau này.

Hiện nay Ban Quản lý đang rà soát quá trình thực hiện Cơ chế chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg với KKT cửa khẩu để tham mưu và đề xuất cho phù hợp với thực tế hiện nay, tham mưu thực hiện công tác quản lý các dự án bến bãi tại các khu vực cửa khẩu; tổ chức đoàn của tỉnh đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm tỉnh bạn về quản lý cửa khẩu và thu phí dịch vụ...


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại (23/3/2017)
Bước chuyển quan trọng trong thu hút FDI (17/3/2017)
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (16/3/2017)
Đắk Lắk kêu gọi đầu tư vào 15 dự án trọng điểm (15/3/2017)
Mở rộng quy hoạch các khu công nghiệp (15/3/2017)
Đắk Lắk: Điểm sáng trong thu hút đầu tư vào năng lượng sạch (15/3/2017)
Thủ tướng chứng kiến dòng vốn đầu tư kỷ lục vào Tây Nguyên (13/3/2017)
Vốn Nhật ồ ạt vào Việt Nam (8/3/2017)
Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả (2/3/2017)
Vốn FDI đầu tư vào bất động sản: Kỳ vọng một sự bứt phá (1/3/2017)
Gần 30 doanh nghiệp đồ uống, thực phẩm châu Âu tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam (28/2/2017)
Các khu công nghiệp Bắc Giang: Bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư (28/2/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Chương trình khảo sát thị trường Pháp- Thụy Sỹ- Ý
Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh: Phát triển vững vàng trên nền tảng y thuật và y đức [ TÂY NINH ]
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ TÂY NINH ]
Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh: Làm tròn vai trò “bà đỡ” cho doanh nghiệp [ TÂY NINH ]
Nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [ TÂY NINH ]
Tây Ninh: Đô thị đầy sức sống trên đường hội nhập [ TÂY NINH ]
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Động lực chuyển dịch cơ cấu lao động [ TÂY NINH ]
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông