Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Doanh nghiệp
Thứ 7, 16/12/2017
Đội ngũ doanh nhân Quảng Ngãi: Vị thế không ngừng nâng cao
4:46:48 PM | 11/4/2017
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 15.300 lao động, đóng góp hơn 40% thu ngân sách tỉnh và tham gia tích cực công tác an sinh xã hội trên địa bàn; góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển KT - XH và đi lên CNH - HĐH của tỉnh nhà.

Không ngừng trưởng thành và lớn mạnh


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hiện có 82 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc với hơn 2.725 Đảng viên; trong đó có 26 Chi, Đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; 7 Chi, Đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn; 46 chi, Đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần, công ty TNHH, tư nhân; 1 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 1 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp liên doanh nước ngoài và 1 chi bộ cơ quan hành chính.

Quán triệt các quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 07/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ doanh nhân trong Khối không ngừng lớn mạnh, luôn phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, phát triển quê hương Quảng Ngãi. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng ngày càng phù hợp với nhu cầu thị hiếu, thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; chú trọng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề; qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao vị thế, uy tín, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dần tỉ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Ông Võ Xuân Huyện - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên cơ sở xác định rõ hiệu quả sản xuất kinh doanh là yếu tố hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch, tổ chức làm việc trực tiếp với một số địa phương, đơn vị; kiến nghị trực tiếp với Tỉnh ủy, báo cáo đề xuất lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tình hình khó khăn của doanh nghiệp cho UBND tỉnh để thực hiện việc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bí thư Võ Xuân Huyện hồ hởi thông tin: "Với nỗ lực của bản thân doanh nghiệp và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Đảng ủy Khối, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối ngày càng phát triển, giải quyết ổn định việc làm cho hơn 15.300 lao động, đóng góp hơn 40% thu ngân sách tỉnh (không tính thu từ NMLD Dung Quất) và tham gia tích cực công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã sản xuất ra các mặt hàng công nghệ cao, có giá trị sản phẩm lớn và vươn ra hoạt động, làm ăn với các đối tác nước ngoài, từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường và qua đó góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh nhà như: Công ty Doosan Việt Nam, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, Thiên Tân Group...".

Gắn xây dựng Đảng với công tác an sinh xã hội

Chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối quản lý, trong 5 năm qua, Đảng bộ đã thành lập mới 35 TCCSĐ; phát triển 1.052 Đảng viên, trong có 19 Đảng viên là doanh nhân - chủ doanh nghiệp tư nhân (số liệu tính từ đầu năm 2010 đến nay). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đội ngũ doanh nhân trong Khối (phần lớn là Đảng viên) luôn phát huy được vai trò chèo lái con thuyền doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, quản lý, điều hành phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Ngoài ra đội ngũ doanh nhân trong Khối còn thể hiện tốt vai trò gương mẫu của người Đảng viên, chủ doanh nghiệp, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật; kinh doanh đúng pháp luật, lành mạnh, bình đẳng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện với mức hỗ trợ hằng năm hàng chục tỷ đồng; giải quyết nhiều việc làm, thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động.

Nhiều doanh nghiệp trong Khối còn tham gia tích cực vào các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp như: Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân…; luôn phát huy tốt vai trò của mình trong cộng đồng doanh nghiệp, trở thành cầu nối, là đại diện cho doanh nhân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nhân; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đối với các cấp ủy, chính quyền. Một số doanh nhân trong Khối được sự tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

Phát huy thành quả đạt được, trong những năm tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng một đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có TCCSĐ thuộc Khối thực sự lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, ngang tầm với yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, có tinh thần dân tộc và khát vọng kinh doanh, liên kết chặt chẽ và có sức bật lớn, liên tục tiến lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu có một số thương hiệu mạnh mang bản sắc Quảng Ngãi - Việt Nam trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

Mỹ Châu


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Deloitte Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng 5 năm liên tiếp (11/4/2017)
IDI tổ chức Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu năm 2017 (10/4/2017)
VISSAN giới thiệu sản phẩm Xúc xích lắc kêu trộn đều tại thị trường miền Bắc (10/4/2017)
Trung Thủy Group: Khẳng định vị thế qua các dự án đầu tư (10/4/2017)
Saigontourist với chiến lược “Công nghệ - Thương hiệu - Phát triển bền vững” (10/4/2017)
EVN HCMC: Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (10/4/2017)
VISSAN: Cung cấp “Sức Sống Mỗi Ngày” cho người dân Việt (7/4/2017)
Thành công sẽ đến từ sự đam mê, phấn đấu, và sống có trách nhiệm (7/4/2017)
Dầu ăn cao cấp Ranee: Báu vật cho sức khỏe người lao động (7/4/2017)
“Chìa khóa” vàng mở cửa cho sự thành công (5/4/2017)
Panasonic Việt Nam giới thiệu dòng máy điều hòa SKY và AERO series lấy cảm hứng từ thiên nhiên (5/4/2017)
Mạng lưới PwC mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft (5/4/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị đối thoại về chính sách- Thủ tục hành chính thuế- Hải quan năm 2017- Tại TP. Hồ Chí Minh
Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017
Diễn đàn "Nâng cao năng suất - Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu"
“Cơ hội tìm hiểu cách thức sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp”
Nền Kinh tế số: Lợi ích, thách thức và khung pháp lý điều chỉnh
Doanh nghiệp nắm bắt “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 2017”
PHÓNG SỰ ẢNH
Trải qua 17 năm dựng xây và phát triển, Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn (SGC) đã nhanh chóng khẳng định vị trí thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu của Tp.HCM và cả nước, không ngừng phát triển, vững bước tiến ra biển lớn, mạnh mẽ hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế. Những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, xung lực mới [ LONG AN ]
Huyện Đức Huệ: Tăng tốc “về đích” phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 [ LONG AN ]
Huyện Cần Đước: Xứng danh huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới [ LONG AN ]
Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang: “Bà đỡ” về vốn cho doanh nghiệp [ HÀ GIANG ]
Trường Trung cấp Y tế Hà Giang: Đào tạo theo nhu cầu xã hội [ HÀ GIANG ]
Xín Mần: Huy động các nguồn lực - đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng [ HÀ GIANG ]
Quản Bạ: Khai thác và phát huy tiềm năng thương mại - du lịch [ HÀ GIANG ]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang: Đổi mới để phục vụ tốt hơn [ HÀ GIANG ]
Công an Hà Giang: Góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, bền vững [ HÀ GIANG ]
Chi cục Kiểm lâm Hà Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng [ HÀ GIANG ]
 
Trien lam CN Dien
vietnam-autoexpo.com
Vietcomreal
Birdco
ippgroup
IPC
Tong cuc Dlich
SCC
Vingroup
FLC
Nhom Viet Dung
Polyco
Quates 3
Yến sào Khánh Hòa
Cty Ba Huân
Cty Thái Bình
Xăng dau Thanh Hoa
Bitis
Premier-village-danang
Vat chiu lua TN
Buhler
KCN
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông