Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 7, 21/4/2018
Thái Nguyên: Tiếp nối thành công sau 20 năm tái lập tỉnh
2:28:14 PM | 12/4/2017

Nhìn lại chặng đường hai thập niên qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; khai thác lợi thế so sánh của vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Với hệ thống hạ tầng phát triển, trình độ dân trí cao, người lao động cần cù, năng động, sáng tạo và có truyền thống làm kinh tế giỏi, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Tăng trưởng nhanh và bền vững


Sau 4 kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa 15, 16, 17, 18 và 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 19, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15,2%, (so với năm 1997 là 8,5%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng dần tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh từ 2,5 triệu đồng/năm 1997 đã tăng lên 52 triệu đồng/năm 2016 (gấp 20,8 lần). Thu ngân sách sách (năm 1997 là 204,7 tỷ đồng; năm 2010 là 2.725 tỷ đồng; năm 2013 là 5.541 tỷ đồng; năm 2015 là 7.485 tỷ đồng; năm 2016 là 8.950 tỷ đồng). Phấn đấu đến năm 2020 Thái Nguyên tự cân đối về thu-chi ngân sách; giá trị sản xuất công nghiệp từ 2.127 tỷ đồng, đến nay đạt trên 477.000 tỷ đồng (gấp 210 lần); tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm (giảm từ 26,85% năm 2005 xuống còn khoảng 11% năm 2010 và còn 7,06% vào năm 2015- theo tiêu chí cũ), đến nay chỉ còn 11,4% (theo tiêu chí mới); giá trị xuất khẩu từ 22,5 triệu USD đã tăng lên 19,1 tỷ USD.
Thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã có những hướng đi mang tính đột phá để trở thành “điểm sáng” của cả nước về thu hút đầu tư. Là tỉnh đi đầu cả nước trong việc ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời thiết lập, vận hành cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính; triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư và triển khai mô hình “cà phê doanh nhân” định kỳ thứ sáu hàng tuần lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp... Do đó, cồng đồng doanh nghiệp có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; Tính từ đầu năm đến tháng 11/2016, trên địa bàn tỉnh đã cấp phép mới cho 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (20 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, 03 dự án hoạt động dịch vụ), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,85 triệu USD; có 8 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị tăng là 15,36 triệu USD; tính lũy kế đến nay, có 114 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với 116 dự án, tổng vốn đăng ký là 7.185,4 triệu USD, vốn giải ngân là 6.432,06 triệu USD. Hiện có 09 dự án ODA đang thực hiện với tổng mức vốn cam kết là 4.972 tỷ đồng; có trên 50 dự án Phi Chính phủ nước ngoài NGO đang được triển khai liên quan đến các lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đối khí hậu; giá trị giải ngân năm 2016 ước đạt 2,5 triệu USD.

Trên địa bàn có 6 khu công nghiệp với diện tích là 1.420 ha, trong đó có 4/6 KCN đi vào hoạt động bao gồm: Sông Công I, Điềm Thụy, Yên Bình, Nam Phổ Yên: KCN Sông Công có 79 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 99,5%; KCN Yên Bình 11 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 78%; KCN Nam Phổ Yên có 7 doanh nghiệp tỷ lệ lấp đầy 25%; KCN Điềm Thụy tỷ lệ 49%; KCN Sông Công II đang triển khai, KCN Quyết Thắng mới quy hoạch xong.

Trong năm 2016, có nhiều dự án lớn đăng ký và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư tạo cơ hội phát triển lớn như: dự án thành phần Khu du lịch văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; Dự án đô thị hai bờ Sông Cầu nay là “Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên” do Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP đề xuất; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Vincom của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP; Dự án nghĩa trang An Lạc Viên của Công ty cổ phần Tập đoàn INDEVCO; Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị tỉnh Thái Nguyên và vùng phụ cận... Tính lũy kế trên địa bàn 677 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư là 143.000 tỷ đồng. Đến nay, có 5.384 doanh nghiệp dân doanh, tỷ lệ người dân/doanh nghiệp là 230 người/1 doanh nghiệp (cả nước là 160 người/1 doanh nghiệp).

Nông nghiệp phát triển toàn diện

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được quan tâm. Nhiều cơ chế, chính sách tiên phong trong cả nước được ban hành và thực hiện có hiệu quả. Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thời vụ, hình thức sản xuất chuyển biến đúng hướng, đem lại hiệu quả ngày càng cao. Đã hình thành nhiều vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá tập trung; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 12.158 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Bao gồm: Ngành nông nghiệp là 11.411,3 tỷ đồng tăng 5,1% so với cùng kỳ (trồng trọt tăng 0,34%; chăn nuôi tăng 9,1% và dịch vụ tăng 11,3%); giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp là 415,8 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thuỷ sản là 331,7 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trọng tâm ở 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã xây dựng “Nông thôn mới điển hình”; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 40 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, các xã còn lại tăng thêm từ 2 tiêu chí trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2016, tỉnh Thái Nguyên có 55 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng số vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 là 390.930 triệu đồng. Tính đến tháng 10/2016, đã đầu tư xây dựng được trên 310km đường giao thông nông thôn, 09 trường học, 11 nhà văn hóa, 07 khu thể thao xã và một số công trình hạ tầng khác; có 45 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (trong đó có 40 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015), 24 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 54 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 20 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; dự ước đết hết năm 2016 sẽ có 15 xã đạt xã nông thôn mới, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh là 55 xã.

Công nghiệp động lực tăng trưởng kinh tế

Nhịp độ sản xuất của các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định. Ngoài những mặt hàng sản xuất đang phát triển mạnh như: Sản phẩm điện tử, viễn thông và chế biến khoáng sản thì những sản phẩm công nghiệp truyền thống của tỉnh như sắt thép, điện sản xuất và điện thương phẩm cũng đạt khá cao, góp phần đưa chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm hoàn thành vượt mức so kế hoạch ở tất cả các khu vực, thành phần kinh tế.

Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2016 trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 477 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% cùng kỳ và bằng 109% kế hoạch cả năm. Hiện nay giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng là 93% giá trị công nghiệp toàn tỉnh; còn lại công nghiệp trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 7% (công nghiệp địa phương chiếm 3,6% và công nghiệp nhà nước Trung ương chiếm 3,4%); mặt khác tỷ trọng lao động của khu vực công nghiệp trong nước vẫn chiếm khoảng 40% nên kết quả sản xuất công nghiệp trong nước tuy không đóng góp nhiều về giá trị sản xuất nhưng có tác động lớn đến đời sống người lao động. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng cao so cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm...

Quy hoạch luôn đi trước

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đặc biệt quan tâm đầu tư. Các tuyến đường vành đai, hướng tâm, đường qua các khu công nghiệp, tuyến đường quan trọng qua các địa phương được cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang nâng cấp đô thị tiếp tục được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông như đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, hệ thống đường giao thông nông thôn, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh; triển khai đồng bộ các hạng mục công trình thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển. Các trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang.

Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ triển khai các mục tiêu tổng quát được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là: “Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển chiều sâu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước.

Ngô San


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Quảng Ngãi: Vươn mình mạnh mẽ (12/4/2017)
Quyết không để xảy ra điểm nóng về môi trường (11/4/2017)
Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (11/4/2017)
Phát triển công nghiệp - Bệ phóng cho Quảng Ngãi đột phá đi lên (11/4/2017)
Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Xây dựng chuỗi cung ứng là mục tiêu hàng đầu (11/4/2017)
Tân Cảng Cái Mép-Thị Vải đón tàu 160.000 tấn (11/4/2017)
Saigon Tex 2017: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp dệt may (10/4/2017)
Thành phố Hồ Chí Minh: Những bước tiến tự hào (10/4/2017)
Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì doanh nghiệp (7/4/2017)
Nhiều chỉ tiêu hải quan vượt mức (4/4/2017)
Người dân hài lòng hơn với bảo hiểm y tế công lập (4/4/2017)
Bộ Công Thương tập trung triển khai nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (4/4/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Triển lãm - Diễn đàn Quốc tế Giới doanh nhân lầm thứ III / Brest - 2018" tổ chức tại TP. Brest - CH Belarus
Mời tham dự sự kiện Kết nối doanh nghiệp với đoàn các Phòng Thương mại Châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội, 23/4/2018
Mời tham dự Tọa đàm: "Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề thực thi quyền Sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật Hình sự (sửa đổi)"
Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – CH. Séc ngày 10/04/2018 tại KS Pan Pacific, Hà Nội
Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp GMS ngày 30/3/2018
Mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị: Điểm tựa vững chắc về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế TX. Vĩnh Châu: Hết lòng vì người bệnh [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng: Không ngừng trau dồi y thuật, nâng cao y đức [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm: Xứng danh "Thầy thuốc như mẹ hiền" [ SÓC TRĂNG ]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Quyết tâm hoàn thành cấp mã số bảo hiểm xã hội [ SÓC TRĂNG ]
Huyện Mỹ Xuyên: Trên đà xây niềm tin và dựng giá trị [ SÓC TRĂNG ]
Huyện Mỹ Tú: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 [ SÓC TRĂNG ]
Huyện Thạnh Trị: Đi lên bằng sự nỗ lực [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien lam CN Dien
vietnam-autoexpo.com
ippgroup
Tong cuc Dlich
Vingroup
FLC
Quates 3
Cty Thái Bình
Bitis
Buhler
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông