Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 2, 23/10/2017
Thái Nguyên triển khai Nghị quyết 19 của Chính Phủ: Từ Nghị quyết đến chương trình hành động
2:35:48 PM | 12/4/2017
Nghị quyết 19 đã được Chính phủ ban hành liên tục trong bốn năm qua với nhiều tiêu chí cụ thể để thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, bắt kịp các quốc gia dẫn đầu trong ASEAN. Đây là một nỗ lực liên tục nhằm tạo sức ép lên bộ máy nhà nước và khơi thông dòng vốn đầu tư trong dân chúng. Tuy nhiên, phải cho đến năm 2016, thì các bộ và địa phương mới bắt đầu có sự chuyển động trong suy nghĩ và hành động. Thái Nguyên được đánh giá là tỉnh quyết liệt triển khai Nghị quyết.

Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm


Tỉnh Thái Nguyên xác định việc triển khai thực hiện các Kế hoạch hành động theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được quán triệt đến từng đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện Kế hoạch, đảm bảo mỗi cá nhân đều nhận thức rõ và tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện vào thực tiễn công việc, nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp sau:

Tiếp tục rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ, kịp thời kiến nghị loại bỏ những thủ tục phức tạp, rườm rà, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức.
Ban chỉ đạo đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh làm việc tại Thành phố Thái Nguyên

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong thống nhất thực hiện các thủ tục hành chính.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng xây dựng cơ chế cụ thể để cá nhân, tổ chức có thể giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đưa việc khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trở thành việc làm thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Tập trung chỉ đạo, điều hành và đầu tư cho việc hiện đại hóa nền hành chính gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử trong hoạt động một cửa liên thông; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 (mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến). Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, kho bạc... Công khai minh bạch các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và giám sát.

Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cấp tỉnh, hướng tới xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm đạt được các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Năm 2017 này là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều điểm mới, khác biệt bắt nguồn từ chính yêu cầu của Chính phủ với những cải thiện mạnh mẽ hơn về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy, trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2016, năm 2017 này, Thái Nguyên phải duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Với những nhiệm vụ cụ thể đặt ra:

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên; đồng thời sớm thành lập bộ phận trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV, các Hợp tác xã theo Kế hoạch phát triển DNNVV và kế hoạch hỗ trợ kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường các biện pháp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rút ngắn thời gian, thủ tục để các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ.

Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật cho DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP và Thông tư số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Duy trì hoạt động có hiệu quả của Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên, doanh nghiệp về công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp để các doanh nghiệp chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh doanh quốc tế và hạn chế những rủi ro do thiếu hiểu biết. Tăng cường công tác hậu kiểm và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và trong quá trình triển khai dự án của các nhà đầu tư.
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Thái Nguyên: Tiếp nối thành công sau 20 năm tái lập tỉnh (12/4/2017)
Quảng Ngãi: Vươn mình mạnh mẽ (12/4/2017)
Quyết không để xảy ra điểm nóng về môi trường (11/4/2017)
Tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (11/4/2017)
Phát triển công nghiệp - Bệ phóng cho Quảng Ngãi đột phá đi lên (11/4/2017)
Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Xây dựng chuỗi cung ứng là mục tiêu hàng đầu (11/4/2017)
Tân Cảng Cái Mép-Thị Vải đón tàu 160.000 tấn (11/4/2017)
Saigon Tex 2017: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp dệt may (10/4/2017)
Thành phố Hồ Chí Minh: Những bước tiến tự hào (10/4/2017)
Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì doanh nghiệp (7/4/2017)
Nhiều chỉ tiêu hải quan vượt mức (4/4/2017)
Người dân hài lòng hơn với bảo hiểm y tế công lập (4/4/2017)
 
Sự kiện sắp tới
“Cơ hội tìm hiểu cách thức sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp”
Nền Kinh tế số: Lợi ích, thách thức và khung pháp lý điều chỉnh
Doanh nghiệp nắm bắt “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 2017”
Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường El Salvador
Gặp gỡ, giao lưu với doanh nghiệp tỉnh Fukuoka, Nhật Bản 2017
Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại ASEAN (SIMA ASEAN Thailand 2017)
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Bưu điện tỉnh Quảng Bình: Năng động, đổi mới để phát triển  [ QUẢNG BÌNH ]
Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh: Chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân [ QUẢNG BÌNH ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: “Nắng mới” vùng đất Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh: Thúc đẩy du lịch phát triển [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Lệ Thủy: Bước chuyển mình mạnh mẽ [ QUẢNG BÌNH ]
Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình: Nâng chất lượng gắn thực tiễn [ QUẢNG BÌNH ]
Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình: Tăng cường hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính [ QUẢNG BÌNH ]
Trường Cao đẳng nghề - Dân tộc nội trú Bắc Kạn: Gắn đào tạo với yêu cầu phát triển của địa phương [ BẮC CẠN ]
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn: Địa chỉ đào tạo nhân lực uy tín [ BẮC CẠN ]
Huyện Bạch Thông: Kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa [ BẮC CẠN ]
 
VIETNAM BUSINESS SUMMIT 2017
APEC CEO SUMMIT 2017
Polyco
Bitis
Vietcomreal
Vingroup
FLC
SCC
Tong cuc Dlich
Birdco
ippgroup
IPC
Quates 3
Yến sào Khánh Hòa
Cty Ba Huân
VCB
Premier-village-danang
Buhler
KCN
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông