Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Đầu tư
Chủ nhật, 24/6/2018
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
2:39:39 PM | 12/4/2017
Với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong Top đầu cả nước (Top 5), thời gian qua, Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, đặc biệt là các chỉ số giảm điểm để nâng tổng điểm tuyệt đối, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả cho nhà đầu tư. Nhờ đó, năm 2016, Thái Nguyên tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước trên bảng xếp hạng PCI. Đây là lần thứ ba liên tiếp Thái Nguyên đứng trong Top 10 tỉnh có chỉ số PCI cao nhất.

Những con số biết nói


Trong những năm qua, với nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng được cải thiện, vai trò, vị thế của Thái Nguyên ngày một nâng cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên 03 năm liền đứng trong tốp 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong cả nước. Từ vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành năm 2011 đã vươn lên thứ 8/63 tỉnh, thành năm 2014 và thứ 8/63 tỉnh, thành năm 2015, năm 2016 tiếp tục giữ vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành.

Kết quả năm 2016, tỉnh Thái Nguyên có 05 chỉ số thành phần tăng điểm và thứ tự xếp hạng như so với năm 2015 như Đào tạo lao động và tạo việc làm; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 01 chỉ số thành phần tăng điểm nhưng giảm vị trí xếp hạng là Tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh; 01 Chỉ số thành phần giảm điểm, giữ nguyên vị trí xếp hạng là Chi phí về thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước và 03 Chỉ số thành phần giảm điểm và vị trí xếp hạng.

Từ kết quả trên có thể thấy Nhiều chỉ số thành phần của tỉnh Thái Nguyên đã được cải thiện về điểm số so với năm 2015; tuy nhiên vẫn còn các chỉ số giảm điểm và vị trí xếp hạng, nhiều chỉ số chưa tương xứng với những nỗ lực và sự đóng góp của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Để tiếp tục duy trì các chỉ số thành phần có điểm số cao và nâng cao các chỉ số thành phần còn thấp điểm, giúp cho tỉnh Thái Nguyên duy trì và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong tốp dẫn đầu cả nước, cần có sự nỗ lực nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các ngành các cấp, các tổ chức trong tỉnh để cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017.

Hành động cụ thể

Để có được kết quả trên, dựa vào việc phân tích các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI năm 2016, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số giảm điểm, đồng thời duy trì các chỉ số tăng điểm.

Cụ thể, đối với các chỉ số tăng điểm như chỉ số gia nhập thị trường: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trực tiếp giải đáp, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua các kênh khác nhau như: Cổng Thông tin điện tử, hòm thư ý kiến, đối thoại trực tiếp...

Về chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt Dự án “Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 08/6/2015; thực hiện thống nhất các trình tự, thủ tục đất đai từ cấp huyện đến cấp tỉnh theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh. Thực hiện công bố các Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên các Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các địa phương trên toàn tỉnh. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục đất đai như thuê đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Về Chỉ số thành phần Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/QÐ-UBND ngày 11/1/2016 về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại các bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông trên toàn tỉnh, đồng thời bố trí các cán bộ hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận và hướng dẫn cụ thể khi thực hiện TTHC từ cấp tỉnh đến địa phương. Thực hiện cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ http://dvc.thainguyen.gov.vn và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp các dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp khai thác và sử dụng.

Chỉ số thành phần Chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính của Nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện Đề án cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/4/2016 về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); phê duyệt Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2016 của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh; thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá; giao Sở Nội vụ tiến hành tổ chức triển khai công tác tự chấm điểm và điều tra xã hội học các tiêu chí, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh công bố xếp hạng.

Về Chỉ số thành phần Chi phí không chính thức, trong năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo đến các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung quán triệt việc thực hiện Kế hoạch 60/KH-UBND theo tinh thần Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Kế hoạch số 61/KH-UBND theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP; đồng thời nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Về Chỉ số thành phần Cạnh tranh bình đẳng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kèm chất lượng, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng trên thị trường, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp trên thị trường. Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Về chỉ số thành phần Tính năng động, tiên phong của Lãnh đạo tỉnh, trong năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; kịp thời xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, chương trình như Kế hoạch số 60/KH-UBND, Kế hoạch số 61/KH-UBND, đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh đó cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các ngành địa phương, xây dựng và duy trì các kênh thông tin nhằm lắng nghe những kiến nghị, phản hồi của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến địa phương để có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời...

Về Chỉ số thành phần về Hỗ trợ doanh nghiệp, trong năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện ký cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Về Chỉ số thành phần Đào tạo lao động và tạo việc làm, trong năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung cho phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động; hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt như: Đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tại làng nghề… Đào tạo nghề theo hướng đa dạng cơ cấu ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với 3 cấp trình độ là cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Phát triển các cơ sở dạy nghề theo hướng hiện đại, đa dạng về loại hình, ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu về đào tạo nhân lực cho địa phương. Xây dựng Website cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động qua trang website: www.vieclamthainguyen.vn.

Về Chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có Quyết định số 45/QÐ-UBND ngày 11/01/2016 về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2016; giao các cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng văn bản trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định. Sở Tư pháp đã chủ động triển khai, thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL, đảm bảo 100% văn bản QPPL được thẩm định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi của văn bản khi được ban hành. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản tiếp tục được nâng lên, nhiều nội dung thẩm định, tham gia ý kiến được các cấp, các ngành tiếp thu vào trong dự thảo văn bản QPPL thẩm định 52 dự thảo văn bản QPPL; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đối với 35 văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Đưa Thái Nguyên lên Top 5 về PCI


Để thực hiện mục tiêu đưa Thái Nguyên là một trong những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước (Top 5) trong năm 2017, bên cạnh phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt và xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng tập thể, cá nhân. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải đáp ứng được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Đồng thời, khẩn trương tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy trình thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư trong hoạt động một cửa liên thông của tỉnh để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chủ động phối hợp, nghiên cứu, rà soát, đồng thời dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định ở cơ quan, đơn vị để không gây cản trở, khó khăn đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi: Động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (11/4/2017)
Phát triển đô thị: Chìa khóa thành công từ xã hội hóa (11/4/2017)
Không ngừng gia tăng sức hút môi trường đầu tư (11/4/2017)
Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ kỷ niệm 20 năm thành lập (7/4/2017)
KCN Tân Phú Trung: Bến đỗ cho nhà đầu tư "Ổn định lâu dài - Vững bước tương lai" (5/4/2017)
Hải Phòng: Thành phố chiến lược trong đầu tư (28/3/2017)
EU muốn trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam (27/3/2017)
Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Nam (27/3/2017)
Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn (23/3/2017)
Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại (23/3/2017)
Bước chuyển quan trọng trong thu hút FDI (17/3/2017)
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (16/3/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Chương trình khảo sát thị trường Pháp- Thụy Sỹ- Ý
Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh: Phát triển vững vàng trên nền tảng y thuật và y đức [ TÂY NINH ]
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ TÂY NINH ]
Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh: Làm tròn vai trò “bà đỡ” cho doanh nghiệp [ TÂY NINH ]
Nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [ TÂY NINH ]
Tây Ninh: Đô thị đầy sức sống trên đường hội nhập [ TÂY NINH ]
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Động lực chuyển dịch cơ cấu lao động [ TÂY NINH ]
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông