Phê duyệt quy hoạch giao thông Hà Nội đến năm 2030

10:45:09 AM | 16/9/2010

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch được lập trong phạm vi hành chính thủ đô Hà Nội với tổng diện tích hơn 3.344 km2 và dân số khoảng 6,23 triệu người (2008) và vùng phụ cận của Hà Nội. Quy hoạch được xây dựng trên quan điểm phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được phát triển đồng bộ, bền vững, hiện đại và dịch vụ vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sử dụng thuận tiện; đáp ứng được các yêu cầu trước mắt và định hướng lâu dài. Ngoài ra, việc phát triển giao thông công cộng, nhất là loại hình vận tải có khối lượng trung bình cần được ưu tiên, góp phần giải quyết ách tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội, Quy hoạch này sẽ làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội…

Lương Tuấn