Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 5, 24/5/2018
Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực phát triển
9:21:04 AM | 14/7/2017
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020: “Tiếp tục cải thiện, tạo sức hấp dẫn mới về môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường liên kết vùng; đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH)”, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành, thực thi nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời chỉ đạo các cấp ngành vào cuộc sát sao và có hiệu quả. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Ngô Khuyến thực hiện

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Hải Dương thực hiện cơ chế tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Ông có chia sẻ gì về dấu ấn quan trọng này và để thực hiện thành công mục tiêu đề ra về thu ngân sách cũng như các mục tiêu phát triển KT-XH nói chung, UBND tỉnh đang tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào?

Năm 2017 là năm thứ hai của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, là năm đầu triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả giai đoạn 2016-2020, đặc biệt đối với tỉnh Hải Dương là năm đầu tiên thực hiện cơ chế tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Điều đó tạo ra bước ngoặt mới trong quản lý tài chính ngân sách cho các cấp chính quyền trong việc chủ động thực hiện đổi mới, khai thác tối đa các nguồn lực và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân.

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra về thu ngân sách cũng như các mục tiêu phát triển KT-XH, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và với tinh thần phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp chính như sau:

(1) Các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách thuế, bảo đảm tính thống nhất, công bằng và thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.

(2) Xây dựng ngành thuế tỉnh Hải Dương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và dựa trên ba nền tảng cơ bản là: Thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản và khoa học; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

(3) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và kê khai, kế toán thuế.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và ít tốn kém, giảm thời gian. Đồng thời, rà soát các văn bản pháp luật về thuế để kiến nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm tính thực thi cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân phát triển bình đẳng.

(5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đổi mới áp dụng các biện pháp, kỹ năng giám sát, quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương và 20 tỉnh thành phố đã cùng VCCI ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
Việc triển khai các cam kết giữa UBND và VCCI ngày 22/9/2016 được triển khai ra sao, thưa ông?

Cam kết ký giữa UBND tỉnh Hải Dương và VCCI nằm trong hàng loạt các hoạt động triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 19/NQ-CP mà tỉnh Hải Dương đang tích cực triển khai. Bản cam kết có 12 cam kết cơ bản và 8 cam kết khác rất cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở bản cam kết này, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể.

Quá trình thực hiện cho thấy có một số cam kết đã được thực hiện tốt như tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với các doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Các cuộc đối thoại theo cách làm mới, công khai trên hệ thống truyền hình, báo chí, không hạn chế người tham dự, các văn bản được tổng hợp thành tài liệu, tập trung thời gian cho đối thoại,… Sau các cuộc đối thoại gần đây, tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả sau đối thoại. Việc rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được thực hiện xuống còn tối đa 02 ngày làm việc, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng tăng nhanh. Tỉnh cũng đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, hiện đang đẩy mạnh việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng; cam kết 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương được công khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và trên website của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; công tác tuyên truyền trên báo đài Trung ương và địa phương được quan tâm đúng mức, tích cực. Một số trang website hoạt động tốt, hiệu quả, trong đó đã xây dựng cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương (http://pci.haiduong.gov.vn)…

Tuy vậy, cũng còn có một số cam kết thực hiện chưa tốt như vẫn còn tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhiều lần trong năm. Hiệu quả của chính quyền điện tử, việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, tỷ lệ hỏi - đáp trực tuyến trên mạng điện tử chưa cao. Việc xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, thu hút các nhà đầu tư lớn chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, điều mà Hải Dương quan tâm nhất, cốt lõi của vấn đề chính là việc quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp chưa thực sự tạo thành được bước chuyển biến cơ bản.

Nhận thức được vấn đề, trong thời gian sắp tới, cùng với việc phát huy các mặt tốt, Hải Dương sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết, trong đó trọng tâm là việc cải cách căn bản, tạo bước chuyển biến trong đội ngũ “công bộc”, từ đó thực sự phục vụ, phụng sự người dân, doanh nghiệp.

Theo ý kiến của các chuyên gia và thực tiễn quản lý điều hành cho thấy: ở nhiều địa phương, những cam kết, quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của cấp lãnh đạo (thủ trưởng) rất mạnh mẽ, nhưng càng xuống cấp dưới (thực thi) lại chưa đồng bộ kiểu “nóng trên, lạnh dưới”. Với Hải Dương, ông có chia sẻ điều gì và giải pháp khắc phục?

Đúng vậy, tình trạng “trên nóng - dưới nguội”, “trên vội - dưới từ từ”, "dân cần nhưng quan chưa vội" bởi không bị làm sao, cần gì phải vội, đang là thực tế đáng lo ngại. Việc này đòi hỏi chính quyền tỉnh phải hành động quyết liệt, sâu sát hơn, nhất là việc kiểm tra, giám sát, thưởng phạt nghiêm minh, bởi nếu cấp dưới không chấp hành nghiêm túc, nguội lạnh… thì nghĩa là cấp trên cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cho rằng, nếu cấp trên thực sự “nóng”, thực sự “trải thảm” thì cấp dưới rất khó có thể “nguội”, có thể “rải đinh” được, vấn đề mấu chốt là ở chỗ này. Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu thực sự tâm huyết, có bản lĩnh, trí tuệ, không sợ va chạm, không né tránh, xử lý công việc có trách nhiệm đến cùng thì ở đó không thể có tình trạng “nóng”, “nguội” được.

Ngày 21/6/2016, Hải Dương cũng đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về công khai minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, bằng nhiều biện pháp, Hải Dương quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ công quyền thấm nhuần tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp và nếu không thấm nhuần, không thực hiện được thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc, không thể để tình trạng hay dở, thật giả, vàng thau lẫn lộn. Trong đó, một phần lý do hiện tượng tiêu cực trong đánh giá cán bộ mãi không được sửa chữa, cải thiện tích cực, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, là bởi: “Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm mọi cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống”. Ở góc độ trách nhiệm, đội ngũ cán bộ thường không dám làm cái mới, không dám đối mặt với rủi ro, bởi nếu thất bại sẽ dễ lãnh hậu quả. Chúng tôi sẽ tạo cơ chế để từng cán bộ, cụ thể ở cấp cơ sở hay cấp cao hơn nữa có không gian để sáng tạo, để đổi mới và bảo vệ họ, đánh giá họ ở kết quả, khối lượng công việc, sản phẩm mà họ đã cống hiến, có định lượng rõ ràng.

Để hưởng ứng chương trình quốc gia khởi nghiệp, tỉnh Hải Dương có hoạt động, giải pháp nào để cổ vũ tinh thần doanh nhân và quá trình khởi nghiệp của người dân, nhất là giới trẻ?

Tại Quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã giao Tỉnh đoàn Hải Dương chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên. Đến nay đã triển khai được nhiều buổi tọa đàm, giao lưu, chương trình chuyên đề về khởi nghiệp với hàng nghìn thanh niên, sinh viên tham gia, đạt được những hiệu quả bước đầu đáng khích lệ.

Về lâu dài Hải Dương coi việc thực thi chính sách, pháp luật thực sự vì dân, vì doanh nghiệp, rõ ràng, minh bạch, ổn định, được tuân thủ, thực thi nghiêm túc; môi trường kinh doanh thông thoáng và an toàn; xây dựng tâm lý xã hội thoải mái, chấp nhận sự thành bại, mạo hiểm, rủi ro là lẽ thường; tâm thế, vị thế của doanh nhân ngày càng được trọng thị; các hội, hiệp hội thực sự mạnh, giúp nhau trong kinh doanh được nhiều hơn... chính là những giải pháp căn cơ nhất để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh kết hợp thử nghiệm tài liệu đào tạo về dinh dưỡng (13/7/2017)
270 đơn vị tham gia Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2017 (13/7/2017)
Khai trương Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (13/7/2017)
Tháng 10 triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không (12/7/2017)
Hội An đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững (11/7/2017)
Ứng dụng công nghệ cao - "Đòn bẩy" cho sản xuất nông nghiệp (11/7/2017)
Quảng Nam và kỳ tích thu ngân sách (11/7/2017)
Nối liền huyết mạch giao thông, tạo động lực cho sự nghiệp CNH – HĐH (11/7/2017)
Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu (11/7/2017)
Quảng Nam: Biến tiềm năng thành hiệu quả kinh tế (11/7/2017)
Quà tặng Online từ Hiệp Hội Marketing Việt Nam (10/7/2017)
Lấy dân làm gốc trong xây dựng giao thông nông thôn (7/7/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
Văn Lãng: Khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững [ LẠNG SƠN ]
Cao Lộc: Vùng kinh tế động lực của Lạng Sơn [ LẠNG SƠN ]
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông