Đến năm 2020 sẽ triển khai trên 284 thủ tục trên NSW

9:35:39 AM | 31/7/2017


Đây là thông tin được đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đưa ra tại Hội nghị tuyên truyền cho các DN Nhật Bản tại Việt Nam về Cơ chế một cửa quốc gia, đề án kiểm tra chuyên ngành và các cam kết tạo thuận lợi thương mại. Hội nghị có sự tham gia của 130 DN Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan cung cấp tới các DN Nhật Bản nội dung chính của các công việc đang triển khai. Đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thông kê hải quan cho biết, tính đến tháng 6/2017, có 11 bộ ngành tham gia, với 38 thủ tục được đưa lên hệ thống một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ hành chính được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tính đến tháng 6/2017 là khoảng 390.000 hồ sơ, với sự tham gia của khoảng 12.000 DN hoạt đồng thường xuyên trong các lĩnh vực XNK. Bên cạnh đó, từ tháng 9/2015, Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 4 nước ASEAN để trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa XK có xuất xứ ASEAN. Việt Nam đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để chính thức kết nối ASW khi Nghị định thư pháp lý về ASW được 10 nước thành viên phê duyệt (hiện tại còn Phillipines chưa phê duyệt).

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng mục tiêu tại Quyết định 2185/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các bộ, ngành sẽ hoàn thành việc triển khai 284 thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa XNK, người va phương tiện XNC, quá cảnh. Trong giai đoạn 2016-2018 triển khai các thủ tục có lưu lượng hồ sơ lớn tại các cửa khẩu trọng điểm, các bộ có nhiều thủ tục như: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế…

Lê Hiền