Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh

2:16:11 PM | 10/8/2017

Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức hoạt động vào ngày 10/8/2017. Đây là một bước đi được nhà đầu tư chờ đợi từ lâu, làm gia tăng sức hấp dẫn của chứng khoán. Việt Nam sẽ là quốc gia thứ năm trong ASEAN bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, có thị trường chứng khoán phái sinh và là quốc gia thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao này.

Bản chất của chứng khoán phái sinh là hợp đồng tài chính được thiết lập ngày hôm nay giữa hai bên tham gia, trong đó gồm một bên mua và một bên bán, về một giao dịch sẽ được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Hiện tại số lượng thực đăng ký vào hệ thống của VSD là 1.300 tài khoản, theo thông tin của ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký Chứng khoán. Tuy nhiên, mức độ rủi ro cao của chứng khoán phái sinh cùng với luật chơi mới cần những bước chuẩn bị thận trọng, nên không thể hy vọng thị trường sôi động ngay từ đầu.

Cũng theo thông tin của ông Tuấn, Hiện tại có 7 CTCK đồng thời vừa là thành viên giao dịch vừa là thành viên bù trừ là HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC, VNDIRECT, MBS. Quy định đối với các CTCK được kinh doanh chứng khoán phái sinh đã có cụ thể, trong đó quy định về vốn điều lệ phải đạt trên 1.000 tỷ. Nếu nhà đầu tư mở tài khoản tại các công ty không phải thành viên bù trừ thì họ sẽ phải đến 1 CTCK là thành viên giao dịch và 1 thành viên bù trừ để mở tài khoản ký quỹ.

Thị trường chứng khoán cơ sở tại Việt Nam đã có trên 17 năm hình thành và phát triển. Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là một bước hoàn thiện tài chính chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam theo thông lệ quốc tế, giúp cải thiện cơ sở nhà đầu tư, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ đó, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở.

Chức năng chính của thị trường chứng khoán phái sinh là giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro. Điều này sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút thêm các nguồn lực đầu tư đang tiềm ẩn. Mặt khác thị trường chứng khoán phái sinh ra đời thì thị trường cơ sở phát triển hiệu quả hơn. Bởi thị trường chứng khoán phái sinh thể hiện kỳ vọng của các nhà đầu tư nhìn nhận về thị trường chứng khoán cơ sở, làm cho giá hàng hóa cơ sở mang tính thị trường hơn.

Nhà quản lý thị trường tỏ ra rất thận trọng trong các bước đi nhằm bảo đảm hạn chế ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh tới thị trường cơ sở và ngược lại. Điều này thể hiện ở việc sản phẩm hàng hóa đầu tiên được đưa vào giao dịch là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Sau đó là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ sẽ được triển khai sau khi thị trường vận hành một thời gian.

Để hỗ trợ thị trường, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong 3 tháng đầu khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động sẽ miễn phí giao dịch nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thị trường mới, trong khi thuế vẫn thu như với thị trường cơ sở.

Muốn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư mở tài khoản tại 1 trong 7 công ty chứng khoán đã được chấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của HNX và thành viên bù trừ thanh toán của VSD kể trên. Nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hơn rất nhiều số tiền ký quỹ hoặc sử dụng thị trường chứng khoán phái sinh làm công cụ phòng ngừa rủi ro khi thị trường có những biến động ngoài dự đoán. Điều này làm nên sự hấp dẫn của thị trường đồng thời cũng mang tính rủi ro cao. Nhà đầu tư Việt Nam rất cần hiểu đầy đủ hơn về thị trường này để có quyết định đúng đắn khi tham gia. Theo công bố của VSD, tỷ lệ ký quỹ ban đầu chính thức là 10%.

Bảo Châu