Nới tín dụng hỗ trợ tăng trưởng

10:16:53 AM | 22/8/2017

Tăng trưởng tín dụng 2017 khả năng lên trên 20%, đánh dấu sự trở lại của mốc tăng trưởng cao của tín dụng hệ thống ngân hàng sau giai đoạn 2011 – 2016.

Thủ tướng Chính phủ mới đây tiếp tục đề nghị NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất cho vay, đưa tăng trưởng tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20% đến cuối 2017, đối tượng là nhóm 4 NH quy mô lớn.

Trước đó, mức tăng trưởng tín dụng 18% mà được NHNN tính toán cân đối từ đầu năm. Cho đến nay một số NHTM đã gần như kịch trần mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, 7 tháng đầu năm nay tín dụng đã tăng khoảng 9,3%, nếu theo định hướng tăng trưởng 22% nói trên, sẽ còn khoảng 698.500 tỷ đồng tăng thêm dồn trong 5 tháng cuối năm.

Việc nới dòng tiền được Chính phủ tính toán trong các giải pháp thúc đẩy để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 6,7%. Như vậy, năm 2017 có thể sẽ là năm đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng tín dụng tiếp cận các mức cao, sau giai đoạn từ 2011 - 2016.

Kinh tế đã trải qua thời gian tăng trưởng tín dụng quanh mức 10% kể từ năm 2011. Cụ thể, năm 2011 tăng trưởng tín dụng đột ngột rơi xuống chỉ còn 10,9% và duy trì dưới 20% mỗi năm cho đến nay (cá biệt năm 2012 dưới mức 10%).

Trước đó là giai đoạn bùng nổ tín dụng kéo dài trong những năm 2001 cho đến 2010, tăng trưởng tín dụng cao trên 20%, như năm 2005 ở mức 19,20%; năm 2004 tăng tới 41,5%, năm 2007 lên tới 53,89% và năm kích cầu 2009 tăng 37,53%.

Với mức tăng trưởng tín dụng trên 20% của năm nay mang ý nghĩa gợi nhớ giai đoạn tăng nóng trước đây.
Tính theo quy mô tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức khoảng 5,5 triệu tỷ đồng vào cuối 2016, ứng với mức tăng trưởng 22% trong giả thiết trên, có thể có thêm khoảng 1,21 triệu tỷ đồng tăng thêm năm nay. So với kế hoạch dự tính ban đầu của Ngân hàng Nhà nước với tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 18%, thì lượng vốn cho vay tăng thêm theo giả định nâng lên 22% nói trên là khoảng 220 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Một trong những nội dung quan trọng là hướng nới tín dụng, rót vốn từ ngân sách.

Trong Quyết định 1058, Thủ tướng nêu trách nhiệm của Bộ Tài chính phải chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ cho các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020 để đáp ứng đủ vốn theo chuẩn mực vốn của Basel 2 theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án của NHNN, lộ trình giai đoạn 2017-2018 sẽ triển khai Basel 2 áp dụng phương pháp tiêu chuẩn đối với 10 NHTM, trong đó có những ứng viên thuộc nhóm ông lớn 4 NHQD do nhà nước nắm cổ phần chi phối. Muốn áp dụng chuẩn Basel 2, các NHTM cần tăng được vốn cải thiện hệ số CAR.

Theo thống kê từ NHNN, tính đến tháng 6/2017, nhóm 4 NHTM lớn nhất đang có chỉ báo tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động ở mức cao, lên tới 95,31%. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hưa có sự cải thiện rõ rệt, chỉ ở 9,76% so với mức quy định tối thiểu 9%.

Để cải thiện chỉ số CAR, các NH sẽ phải hạn chế bớt cho vay ở các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao, dịch chuyển sang các khu vực có hệ số rủi ro thấp. Đồng thời phải nâng cao được năng lực tài chính, qua tăng vốn điều lệ để nâng hệ số CAR.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nêu trên để rót vốn cho các NH này. Theo đề án, việc tăng vốn thông qua việc được Bộ Tài chính bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ, đồng thời nhóm NH này tiếp tục đẩy mạnh phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó Nhà nước nắm giữ ở mức tối thiểu 65% của tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc tăng vốn điều lệ cho các NH nguồn gốc quốc doanh không phải dễ dàng, các NH vẫn chưa gỡ được yêu cầu tăng vốn điều lệ để cải thiện các chỉ số tài chính, qua đó có thêm điều kiện để có thể tăng mạnh tín dụng. Bố trí nguồn vốn từ Bộ Tài chính khó do nguồn ngân sách nhà nước hạn chế trong rót vốn đầu tư thêm.

Lê Minh