Khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

11:58:06 AM | 30/8/2017

Ngày 9/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP. Qua hơn 2 năm triển khai Nghị định, ngành Ngân hàng Sóc Trăng đã đạt được kết quả khả quan, tạo "cú hích" đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp Sóc Trăng và thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Nông nghiệp, nông dân được hưởng lợi


Qua hơn 2 năm triển khai Nghị định 55, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp ngày càng tăng. Tính đến 31/3/2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn đạt 13.551 tỷ đồng, tăng 0,24% so cuối năm 2016, chiếm tỷ lệ 53% tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh. Nếu so với trước khi có Nghị định 55 thì qua hơn 2 năm thực hiện, chính sách dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Sóc Trăng đã tăng hơn 1 lần. Đi đôi với việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng trên địa bàn cũng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 giảm dần.
Theo đánh giá của Phó Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng – ông Phạm Kim Hùng, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ra đời đã tạo thêm bước đột phá cho phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều sửa đổi so với cơ chế trong Nghị định 41 trước đây, được người làm nông nghiệp nhiệt tình ủng hộ. Trong đó có thể kể đến các điểm mới như: mở rộng đối tượng cho vay; nâng mức cho vay không có đảm bảo bằng tài sản lên cao hơn... qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp cận được nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Đây cũng là động thái cụ thể để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Với việc cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, hàng chục ngàn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được hưởng lợi từ chính sách tín dụng của Chính phủ; nhiều mô hình chủ trang trại, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà.

Thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị

Ngay sau khi Nghị định 55 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55 được ban hành, NHNN tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực đặc thù như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/NĐ-CP; chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ; cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; cho vay nuôi trồng, chế biến thủy sản; cho vay hỗ trợ nhà ở; chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, ngập mặn, sự cố môi trường; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với ngành chăn nuôi lợn,...

Theo ghi nhận của ông Hùng, Nghị định 55 ra đời với nhiều điểm mới, đặc biệt có quy định chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là điều kiện để thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Sóc Trăng theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay khi thực hiện cho vay theo chuỗi giá trị là chưa có sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm. Đa số bà con nông dân muốn tự lực chi phí đầu tư ban đầu (giống, phân bón, thuốc BVTV…) và nguyện vọng lớn nhất của họ chỉ là yêu cầu doanh nghiệp cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thu hoạch theo giá thị trường tại thời điểm thu mua. Trong khi đó doanh nghiệp lại tỏ ra e ngại về khả năng cung ứng cũng như quản lý nguồn vật tư đã ứng trước…

Ông Hùng cho biết để khắc phục những bất cập trên, tiếp tục triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhất là các cấp chính quyền địa phương tham gia sâu vào xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả; từ đó mới có thể gắn kết, thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị tốt hơn.

Hoàng Lâm