Tạo điều khiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giao dịch điện tử

10:36:00 AM | 8/9/2017

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính. Nghị định này sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của DN liên quan đến sử dụng chữ ký số, chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, hủy hiệu lực, tiêu hủy chứng từ điện từ … trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, hoạt động động dịch vụ tài chính, bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 27/2007/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005 trong hoạt động tài chính, tạo cơ sở pháp lý để ngành Tài chính triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cải cách mạnh mẽ thủ tục tài chính, hành chính công, đồng thời thúc đẩy áp dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.Tuy nhiên, Nghị định này đã ban hành hơn 10 năm và hiện nay phần lớn quy định của Nghị định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính cho rằng, các quy định chưa được sửa đổi của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP thiên về mô phỏng thực hiện theo phương thức giấy tờ truyền thống trên môi trường điện tử, chưa mạnh dạn khai thác lợi thế của phương thức điện tử (xử lý tự động, giảm thao tác thủ công và can thiệp của con người), do đó hạn chế tính hiệu quả của việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Cơ quan này cũng dẫn chứng các bất cập của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP trong bối cảnh hiện nay như: quy định còn chung chung, chưa cụ thể, dẫn đến khó áp dụng trong thực tế; chưa có quy định về bảo đảm tính chính xác về thời gian cho giao dịch điện tử, điều kiện tối thiểu để giao dịch...

Bởi vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP và sửa đổi các văn bản liên quan là cần thiết nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề bất cập, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Tại hội thảo lấy ý kiến DN đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính do VCCI và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức vừa qua tại HN, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, việc tăng cường giao dịch điện tử giúp các DN tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm nhũng nhiễu phiền hà cho DN khi hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cán bộ phụ trách. Nhà nước cũng sẽ tiết kiệm được nguồn lực, giải quyết công việc hiệu quả hơn, quản lý chặt chẽ hơn với sự liên kết về mặt thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua vẫn còn nhiều vấn đề. Có tới 97% doanh nghiệp sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan nhưng các cơ quan khác ( như công an, quản lý thị trường, biên phòng…) vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ chứng minh đã thực hiện thủ tục thuế, hải quan dạng giấy, điều này khiến các DN đã làm thủ tục điện tử vẫn phải in, sao kê chứng từ… gây khó khăn cho DN.

Bộ Tài chính đề xuất phạm vi điều chỉnh của Nghị định mới quy định về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực: Tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm (không bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp); dịch vụ tài chính.

Đồng thời, đề cập đến các nhóm chính sách, mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện như: Nhóm chính sách về cụ thể hóa và mở rộng điều kiện chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; Nhóm chính sách về bảo đảm an toàn của giao dịch điện tử và nâng cao năng lực xử lý giao dịch điện tử của các bên tham gia giao dịch.

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính, việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử tại các cơ quan tài chính và kết nối liên thông với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cơ bản nằm trong phạm vi các chương trình, dự án về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử và triển khai các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Bộ Tài chính khẳng định, thúc đẩy triển khai giao dịch điện tử hướng tới cải cách thủ tục hành chính, giảm yêu cầu tương tác trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan tài chính, do đó sẽ góp phần tinh giản biên chế, không tạo ra yêu cầu về bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định sửa đổi đang vướng phải một số khó khăn, nhất là trong tuyên truyền nhận thức từ người dân đến các tổ chức, cơ quan quản lý. Đây là khó khăn cần thời gian để các cơ quan hoàn thiện công cụ, thể chế.

Ông Hùng cũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Nghị định, cũng như ban hành các thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử cho các lĩnh vực tài chính sao cho sát thực tế và khả thi nhất.

Dự thảo Nghị định thay thế sẽ khắc phục các hạn chế của Nghị định hiện hành, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

Anh Mai