Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export
 
 
 
 
Đầu tư
Thứ 4, 18/7/2018
Bắc Kạn chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp và du lịch
4:12:47 PM | 20/9/2017
Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI nhiệm kỳ 2015-2020: “Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực”, tỉnh Bắc Kạn đang áp dụng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; tháo gỡ “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… nhằm tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp và du lịch. Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum xung quanh vấn đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Ông đánh giá như thế nào về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay?


Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã cấp chứng nhận đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đăng ký 1.139 triệu đồng; điều chỉnh 02 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn 862.454 triệu đồng; thu hồi giấy chứng nhận 4 dự án với tổng vốn đăng ký 497.090 triệu đồng. Như vậy, lũy kế đến tháng 6/2016, Bắc Kạn thu hút được 102 dự án DDI, số vốn đăng ký 11.945 triệu đồng, 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2,3 triệu USD.


 
Các dự án đầu tư trực tiếp đóng góp khoảng 10% vào GDP và 20% ngân sách tỉnh, tạo 4.450 việc làm; bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; khơi dậy các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ và phát triển các ngành dịch vụ. Song theo khảo sát năm 2015, vốn đầu tư công nghiệp khoáng sản chiếm 54% tổng vốn đăng ký, lĩnh vực nông - lâm nghiệp chiếm 13% số dự án, và lĩnh vực dịch vụ chỉ chiếm 8% số dự án với gần 4% tổng vốn đầu tư. Các dự án đầu tư vào tỉnh có mức nộp ngân sách chưa tương xứng với quy mô vốn và tiềm năng lợi thế của tỉnh. Một số dự án hiệu quả đầu tư thấp, sử dụng nhiều lao động và chưa tạo giá trị gia tăng cao. Các dự án đầu tư trong những giai đoạn trước không tính kỹ được lợi thế so sánh giữa các vùng miền dẫn đến phải chuyển đổi mô hình, ngành nghề hoặc tái cơ cấu... Ngoài ra, một số dự án chậm triển khai, hoặc chuyển nhượng dự án sau khi được cấp phép, giữ đất, chiếm đất trong một thời gian dài gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Nhận định của ông về sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020?

Trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC, tiếp cận đất đai và nghiên cứu dự án đầu tư vào địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch VCCI tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt, ban hành kế hoạch hành động cụ thể nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và con dấu cũng được duy trì hiệu quả. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và có 40 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động (chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và nông nghiệp). Như vậy, đến tháng 12/2016, toàn tỉnh Bắc Kạn có 788 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 345 doanh nghiệp có phát sinh thuế giá trị gia tăng.

Cho đến nay, các doanh nghiệp đã dần phục hồi hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn các năm trước. Song nhìn chung sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có việc làm nhưng chậm được tái cơ cấu, chuyển đổi ngành nghề; sản phẩm của một số doanh nghiệp khai khoáng không tiêu thụ được do giá bán thấp, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản gặp khó khăn do cắt giảm đầu tư công.

Trong điều kiện nguồn lực có hạn, để tránh dàn trải và phát huy lợi thế cạnh tranh, Bắc Kạn sẽ tập trung thu hút đầu tư vào những lĩnh vực cụ thể nào?

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Bắc Kạn xác định trọng tâm thu hút đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp. Đối với sản xuất nông nghiệp, tỉnh ưu tiên triển khai các đề án, dự án phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao; các loại rau củ, quả dong riềng, thuốc lá; các loại cây ăn quả cam quýt, hồng không hạt; sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; chăn nuôi gia súc theo mô hình tập trung, nhất là phát triển chăn nuôi lợn theo hình thức gia trại và trang trại, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi lĩnh vực đầu tư từ xây dựng cơ bản sang đầu tư phát triển vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa. Trong lâm nghiệp, Bắc Kạn chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy, trong đó ưu tiên phát triển trồng rừng và cải tạo diện tích rừng kinh doanh sản xuất. Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh trồng mới 32.500ha rừng, trung bình mỗi năm 6.500ha, đưa diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên trên 80.000ha rừng trồng sản xuất tập trung. Tỉnh cũng tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chế biến cơ bản khối lượng gỗ dự kiến khai thác tại địa bàn của tỉnh và tiêu thụ lâm sản đã qua chế biến từ 2016 - 2020: sản phẩm MDF; sản xuất đồ mộc gia dụng và sơ chế nguyên liệu,..

Đối với phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh chủ trương tiếp tục khuyến khích và thu hút mọi nguồn lực đầu tư ưu tiên cho phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm: Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng công trình văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí, trọng tâm là công trình văn hóa gắn với du lịch lễ hội, tâm linh; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - dịch vụ. Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình hạ tầng về viễn thông, thông tin liên lạc, hệ thống truyền tải cung cấp điện. Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ.

Đối với phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, Bắc Kạn có nhiều tiềm năng về lợi thế để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch lịch sử như Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể; Hồ Nặm Cắt; Cụm di tích lịch sử chiến thắng Phủ Thông - Đèo Giàng, Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, di tích lịch sử Nà Tu. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước đầu tư phát triển và hoàn thiện các ngành dịch vụ truyền thống: vận tải, thương mại, nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch, đưa Bắc Kạn trở thành trung tâm du lịch vùng Đông Bắc...

Riêng về phát triển công nghiệp, tỉnh đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án sản xuất các chi tiết, bộ phận trung gian để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh trong công nghiệp chế tác. Hiện tỉnh đang triển khai mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, đồng thời thực hiện nhiều chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư. Đối với các dự án sản xuất công nghiệp đang thực hiện, tỉnh cũng chỉ đạo rà soát tập trung tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ của các dự án; chú trọng công nghiệp chế biến sâu; ưu tiên công nghiệp chế biến nông, lâm sản; tái cơ cấu lại các dự án hoạt động không có hiệu quả, chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc giải thể thu hồi đất để bố trí thực hiện các dự án có tính khả thi cao.

Là cơ quan tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về thu hút đầu tư, ông có chia sẻ gì với nhà đầu tư về giải pháp tạo ra sự khác biệt mà Bắc Kạn đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới?

Trước hết trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng cường hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các lĩnh vực ưu tiên thu hút, nhất là đối với lĩnh vực nông-lâm nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng như: Giá thuê mặt bằng, cung ứng và đào tạo lao động, tạo điều kiện liên kết đào tạo nghề giữa nhà đầu tư với các trường dạy nghề trong tỉnh, thực hiện chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu;.. Cùng với đó là tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: Tiếp cận nguồn vốn, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng giữa các doanh nghiệp và ngân hàng; giải quyết nhanh gọn các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp,...

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “3 không”: “Không gây phiền hà, sách nhiễu”; “Không trả hồ sơ quá một lần trong qua trình tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt dự án” và “Không trễ hẹn”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO vào công tác quản lý, điều hành...

Ngoài ra, Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất; công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, dịch vụ viễn thông, nhà ở cho người lao động; chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sản xuất cho các dự án thông qua việc hoàn thiện quy hoạch và triển khai đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp…; đồng thời tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017.
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Bình Thuận Quy hoạch 32 cụm công nghiệp (19/9/2017)
Các KCN: Điểm hội tụ nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế địa phương (14/9/2017)
Khu công nghiệp Tuy Phong: Điểm đầu tư tiềm năng và hấp dẫn (7/9/2017)
Sóc Trăng đẩy mạnh thu hút đầu tư với nhiều cơ chế chính sách hiệu quả (1/9/2017)
Các KCN: Bệ phóng đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 (30/8/2017)
Quy hoạch đô thị đi trước một bước (25/8/2017)
Đề xuất nhiều ưu đãi cho các đặc khu kinh tế (24/8/2017)
Nhật Bản tăng cường đầu tư và hỗ trợ Việt Nam (23/8/2017)
Diễn đàn Đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan tại Việt Nam (22/8/2017)
Các Khu kinh tế, khu công nghiệp Thừa Thiên Huế: Lợi thế lớn - Dư địa mở (15/8/2017)
Đổi mới vì một môi trường kinh doanh hiệu quả (15/8/2017)
Nhà đầu tư lớn Singapore (14/8/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Chương trình khảo sát thị trường Pháp- Thụy Sỹ- Ý
Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hướng đến tăng thu ngân sách một cách bền vững [ QUẢNG NAM ]
Quảng Nam hướng tới nền hành chính trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển [ QUẢNG NAM ]
Cục Hải quan Quảng Nam: Không ngừng hiện đại hoá vì doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Ngành Giao thông Vận tải : Phát huy truyền thống “đi trước mở đường” [ QUẢNG NAM ]
Tích cực đồng hành tiếp vốn cho doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định: Kết hợp hiệu quả tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại [ BÌNH ĐỊNH ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng Hướng đến mô hình bệnh viện khách sạn cao cấp [ BÌNH ĐỊNH ]
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành giao thông vận tải [ BÌNH ĐỊNH ]
Khởi sắc diện mạo đô thị mới [ BÌNH ĐỊNH ]
Phát triển nguồn nhân lực y tế - nền tảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [ BÌNH ĐỊNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông