Bắc Kạn: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử

11:53:14 AM | 21/9/2017

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là phương tiện hữu hiệu để cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý, điều hành; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hành chính, góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử đã được tỉnh Bắc Kạn cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo và ngành thông tin truyền thông Bắc Kạn đã và đang nỗ lực triển khai nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Sau khi Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 được ban hành, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn và trong đời sống kinh tế xã hội. Bắc Kạn đang triển khai xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử; ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2015-2020; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng; ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Trong đó, dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2015-2020 được cụ thể hóa với 5 hạng mục về triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (đến cấp xã); triển khai hệ thống thư điện tử công vụ (đến cấp xã); triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (đến cấp xã); triển khai phần mềm quản lý cán bộ; triển khai nâng cấp hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm tích cực góp phần vào công tác cải cách hành chính.

Hiện nay, các thành phần cơ bản của khung kiến trúc Chính quyền điện tử đang được triển khai xin ý kiến các đơn vị liên quan và dự kiến trình UBND tỉnh ban hành vào quý III/2017. Hệ thống giao ban trực tuyến; phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử; cổng thông tin điện tử là các ứng dụng cơ bản, có tính đồng bộ, khả năng liên kết cao, rất thuận tiện cho người sử dụng. Đặc biệt, việc hoàn thành xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh đã tạo ra bước ngoặt mới trong việc cung cấp thông tin trên mạng. Tính đến cuối tháng 7/2017, toàn tỉnh đã trao đổi được trên 100.000 văn bản điện tử qua môi trường mạng giữa các cơ quan đơn vị trong tỉnh và các văn bản điện tử đều sử dụng chữ ký số chuyên dùng theo quy định. Các ứng dụng phục vụ công dân, doanh nghiệp rất được chú trọng với 27 đơn vị có website kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh. Cổng thông tin điện tử đã cung cấp trên 1.800 dịch vụ công mức độ 2 và 6 dịch vụ công theo mô hình một cửa liên thông điện tử tại các đơn vị: UBND thị xã Bắc Kạn, UBND huyện Bạch Thông, bước đầu tạo được hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung gồm các thông tin: Văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin kinh tế - xã hội... góp phần công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục hành chính tốt hơn. Bên cạnh việc UBND tỉnh chủ trì triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao, một số sở, ngành đã ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do các bộ, ngành chủ quản triển khai. Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống thanh toán với BHYT quản lý toàn diện nâng cao hiệu quả, giúp người dân giảm bớt các thủ tục khi đi khám chữa bệnh và thanh toán BHYT…

Về hướng phát triển của CNTT của Bắc Kạn trong thời gian tới, ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cho biết: Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông theo hướng: Bảo đảm hạ tầng triển khai chính quyền điện tử các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu. Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Bách