Đồng Nai thu hút vốn FDI 9 tháng gần đạt kế hoạch cả năm

11:17:05 AM | 4/10/2017


Thông tin từ Sở Kế hoạch&Đầu tư, 9 tháng năm 2017 Đồng Nai có 55 dự án FDI được cấp mới và 84 dự án điều chỉnh vốn được cấp phép đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn 955,5 triệu USD, đạt 95,5% kế hoạch cả năm 2017; trong đó số vốn đầu tư mới là 339,4 triệu USD và 661 triệu USD vốn điều chỉnh tăng thêm. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.300 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 26,27 tỷ USD. Các dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.

Nhiều năm trở lại đây, Đồng Nai thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, sử dụng ít lao động và thân thiện với môi trường. Sở Kế hoạch&Đầu tư Đồng Nai cho biết tất cả những dự án đầu tư mới và tăng vốn trong thời gian qua đều đáp ứng những yêu cầu trên của tỉnh.

Mỹ Châu