Khu vực kinh tế FDI: Con số và sự kiện quan trọng

4:20:07 PM | 16/10/2017

Sau 30 năm phát triển (20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh), khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, góp phần tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến hết Quý III năm 2017 Bắc Ninh trở thành địa phương đứng thứ 6 trên cả nước về thu hút vốn FDI. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, Bắc Ninh là địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ ba cả nước với tổng số vốn đăng ký 3,14 tỷ USD chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư.

Con số nổi bật:

Lũy kế đến hết tháng 9/2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Bắc Ninh 15/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân.Trong đó các dự án FDI đầu tư vào tỉnh chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với vốn đầu tư đăng ký 14,8 tỷ USD (chiếm 93,6 % tổng vốn FDI toàn tỉnh); Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn đăng ký là 362,02 triệu USD. Hai lĩnh vực này đã chiếm khoảng 96% tổng vốn đầu tư đăng ký trên toàn địa bàn tỉnh. Còn lại là một số lĩnh vực khác như xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống...

Phân theo hình thức đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tập trung chủ yếu vào hình thức 100% vốn nước ngoài với 1037 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 14,896 tỷ USD (chiếm 94% tổng vốn FDI đăng ký của tỉnh Bắc Ninh). Các dự án còn lại thuộc hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế FDI trong GRDP toàn tỉnh tăng dần qua các năm. Nếu như năm 1997, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) là 1 tỷ đồng, năm 2000 là 769 tỷ đồng, năm 2005 tăng lên 1.504 tỷ đồng, năm 2010 đạt 16.685 tỷ đồng thì đến năm 2016 đã đạt đến 68.500 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2017 là 97.881 tỷ đồng.

Khu vực FDI đóng góp rất lớn vào chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa tỉnh Bắc Ninh. Tỷ trọng công nghiệp so với GRDP ngày càng tăng, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế vốn FDI năm 2010 đạt 68.803 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm 48,4%; năm 2012 đạt 322.722 tỷ đồng, chiếm 79,2%; năm 2014 đạt 513.469 tỷ đồng, chiếm 84,0%; năm 2015 đạt 580.495 tỷ đồng, chiếm 84,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; bình quân giai đoạn 2010-2015 giá trị sản xuất công nghiệp có vốn FDI của tỉnh Bắc Ninh tăng 53,2%/năm, cao hơn bình quân chung toàn ngành của tỉnh 16,1%, toàn tỉnh là 37,1%/năm và năm 2016 là 639.740 tỷ đồng, chiếm tới 89,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, 9 tháng đầu năm 2017 là 628.150,2 tỷ đồng. Nhìn chung, FDI đã xuất hiện ở tất cả các ngành, nhưng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn FDI tăng nhanh, năm 2010 kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI đạt 2.357 triệu USD, chiếm 96,2% kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh; năm 2012 đạt 14.911 triệu USD, chiếm 99,1%; năm 2014 đạt 21.862 triệu USD, chiếm 99,3% và đến hết năm 2015 đạt trên 23.131 triệu USD, chiếm 99,4% và đến năm 2016 đạt 22.642,6 triệu USD, chiếm hơn 99% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, 9 tháng đầu năm 2017 đạt 18.835,3 triệu USD. Các mặt hàng chủ lực của khu vực kinh tế FDI có mức xuất khẩu lớn gồm hàng điện tử, máy tính và linh kiện, hàng dệt may, dây điện và cáp điện, trong đó hàng điện tử chiếm giá trị lớn nhất trong các hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh.

Tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Khu vực kinh tế có vốn FDI đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Bắc Ninh: năm 2010 đạt 1.702 tỷ đồng; năm 2012 đạt 5.162 tỷ đồng; năm 2015 đạt 6.381 tỷ đồng, chiếm 31,5%; năm 2016 đạt 7.057 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 là 3.600 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có vốn FDI phát triển đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Năm 1997, số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm ở khu vực kinh tế FDI là 182 người, chiếm 0,04 %; năm 2005 là 6.112 người chiếm 1,11%; năm 2010 là 41.674 người chiếm 7% thì đến năm 2016 đạt đến 169.144 người, chiếm 25,5% tổng số lao động trên toàn tỉnh.

Sự kiện tiêu biểu:

- Dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bắc Ninh là dự án Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) được cấp phép lần đầu ngày 01/7/2014 của nhà đầu tư Hàn Quốc: SamSung Display Co., Ltd với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 6,5 tỷ USD. Đứng thứ hai là dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 25/3/2008 của nhà đầu tư Samsung Electronics Asia Holding Pte.Ltd (Singapore) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,5 tỷ USD.

- Một số sự kiện tiêu biểu trong 9 tháng đầu năm 2017:

+ Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mở rộng 2,5 tỷ USD cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

+ Trao Giấy Chứng nhận đầu tư cho dự án nhà ở xã hội tại KCN Quế Võ – Golden Park của Công ty TNHH Kim Xương Trí với tổng vốn đầu tư đăng ký là 134 triệu USD.

+ Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Hanwha Techwin Security Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc: Hanwha Techwin Co.,Ltd với tổng vốn đầu tư đăng ký là 100 triệu USD.