Đồng hành với doanh nghiệp FDI trên con đường phát triển

4:28:01 PM | 16/10/2017

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hoạt động của 16 KCN tập trung tại Bắc Ninh với tổng diện tích 6.397,68 ha. Các KCN này đã thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Tạp chí Vietnam Business Forum có buổi trao đổi với ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý KCN Bắc Ninh xung quanh chủ đề này. Trần Trang thực hiện.

Một vài nhận định của ông về tình hình hoạt động của các KCN và các doanh nghiệp FDI tại KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây?

Có thể khẳng định rằng, các KCN nói chung và các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có thể nói gọn lại ở 6 vấn đề:

Một là: Các KCN đã tạo giá trị gia tăng cao, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Từ năm 2015 đến nay giá trị sản xuất công nghiệp luôn đạt trên 500.000 tỷ, chiếm trên 75% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Hai là: Các KCN là nhân tố quan trọng nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có giá trị xuất siêu. Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu của các KCN Bắc Ninh trong đó chủ yếu là doanh nghiệp FDI những năm gần đây đều chiếm tỷ trọng trên 95% giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn tỉnh với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 25 tỷ USD, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD.

Ba là: Các KCN đã góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập của người lao động. Các KCN Bắc Ninh đã tạo việc làm 266.540 lao động, trong đó doanh nghiệp FDI thu hút 247.887 lao động, chiếm 93% lao động các KCN.

Bốn là: Các KCN góp phần tăng thu ngân sách địa phương, thường chiếm trên 50% ngân sách tỉnh, riêng năm 2016 đạt 7.414 tỷ đồng, chiếm 51,3% so với cả tỉnh.

Năm là: Sự phát triển các KCN đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã và đang làm tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh để góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu khu vực phía Bắc về phát triển KCN như thế nào?

Một trong những thành công của các KCN Bắc Ninh là công tác quy hoạch luôn đi trước một bước, tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu hút đầu tư.

Là một tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước, quỹ đất không nhiều nên việc xác định và lựa chọn những dự án phù hợp có hiệu quả là vấn đề then chốt. Ngay từ rất sớm, các KCN Bắc Ninh đã xác định rõ quy hoạch nhóm ngành nghề thu hút đầu tư là lĩnh vực điện tử, viễn thông, dự án có giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch.

Ban cũng tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch được duyệt. Đây là cơ sở để thực hiện những cam kết ban đầu đối với các nhà đầu tư. Việc triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng KCN có sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng xã hội sẽ đảm bảo an ninh trật tự, nhu cầu thiết yếu cho người lao động, góp phần đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sống của bộ phận dân cư xung quanh KCN. Tất cả đó tạo nên niềm tin cho các nhà đầu tư vào các KCN.

Thông điệp cũng như cam kết Ban Quản lý muốn gửi tới các nhà đầu tư nước ngoài đã, đang và sẽ có ý định đầu tư vào KCN tại Bắc Ninh?

UBND tỉnh Bắc Ninh đã cam kết với VCCI về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020. Đây có thể coi là hành động thiết thực của tỉnh nhằm tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh với vị trí địa lý thuận lợi, đang từng bước xây dựng chính quyền năng động, quản lý điều hành hiệu quả; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi mong muốn tiếp nhận được nhiều nữa các dự án đến từ các quốc gia trên thế giới và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành, chia sẻ cùng các nhà đầu tư “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chúng tôi”, “thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”.