Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 2, 10/12/2018
Đà Nẵng thành phố năng động và Phát triển toàn diện
11:13:59 AM | 25/10/2017

Mặc dù những năm qua kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động nhưng nhờ tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và huy động hiệu quả các nguồn ngoại lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực xây dựng, phát triển thành phố, thay đổi tích cực diện mạo đô thị, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, môi trường.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng


Báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội của thành phố Đà Nẵng cho biết GRDP (giá so sánh 2010) giai đoạn 2011-2016 của thành phố tăng bình quân 8,8%/năm, trong đó GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 67,3 triệu đồng/người (tương đương 3.059 USD/người), gấp 2,3 lần so với năm 2011.Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng đã có những chuyển dịch tích cực, theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” với tỷ trọng tương ứng ước năm 2016 đạt 53,3%, công nghiệp - xây dựng 32,5%, nông nghiệp 2,1% và thuế sản phẩm 12,1%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tăng 7,4%/năm. Đặc biệt, Đà Nẵng đang từng bước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ và tỷ trọng hàm lượng kỹ thuật, công nghệ trong các ngành sản xuất.

Thu ngân sách của Đà Nẵng những năm qua đạt khá, giai đoạn 2011-2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76.460 tỷ đồng, tăng bình quân 9,3%/năm, đặc biệt năm 2016 lần đầu tiên thành phố đạt mức thu cao 18.227 tỷ đồng, tăng 32,1% so với năm 2011 thể hiện sự cố gắng lớn của thành phố.

Các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại phát triển đa dạng, trong đó đột phá nhất là dịch vụ du lịch. Đến cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với vốn đầu tư 7,3 tỷ USD, trong đó có 20 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 27 ngàn tỷ đồng) và 63 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD (tương đương 126 ngàn tỷ đồng). Các dự án du lịch cao cấp được đầu tư và đưa vào hoạt động góp phần tạo sức hấp dẫn du khách.

Đến nay, kết quả thu hút đầu tư FDI (nhiều dự án FDI lớn nổi bật như: Mabuchi, Nissan, Việt Hoa, Intercontinental, Silver shores), ODA của thành phố đạt kết quả tương đối khá. Trên địa bàn thành phố hiện có 486 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,25 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 2 tỷ USD. Thành phố hiện có 5 dự án sử dụng vốn ODA do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 390 triệu USD; trong đó vốn ODA thực hiện đạt 314 triệu USD, chiếm 80% tổng số vốn. Nhằm xây dựng kinh tế thành phố phát triển đảm bảo tính bền vững về môi trường, và trong mối tương quan với hợp tác khu vực và quốc tế, thành phố đang tập trung xúc tiến một số dự án có tầm quan trọng như: Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng (JICA), dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu (JICA, ADB), dự án xây dựng Hành lang kinh tế Đông Tây 2 (ADB).

Hạ tầng đô thị phát triển


Thành phố đẩy nhanh công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị tạo nên những thay đổi đáng kể về tầm vóc, quy mô và diện mạo của thành phố. Cùng với sự phát triển mạng lưới đường bộ, không gian đô thị Đà Nẵng đã mở rộng về phía Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc. Không gian đô thị mở rộng gấp 4 lần, từ 100 tuyến đường Đà Nẵng (năm 1997) bây giờ đã có hơn 1700 tuyến đường.

Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, góp phần đưa du lịch Đà Nẵng từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đây là bước đi cần thiết đối với việc xây dựng không gian kinh tế du lịch thống nhất của Vùng như: xây dựng mới và mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, quần thể du lịch Sơn Trà, Bà Nà - Suối Mơ, Công viên Châu Á, hành lang kinh tế Đông - Tây, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Thành phố đã tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao, các khu công nghiệp nhằm tạo động lực trong việc thu hút đầu tư dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các dự án sạch, không gây tác hại đến môi trường… để tạo sự phù hợp với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển bền vững, có đội ngũ lao động trình độ cao, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, thành phố chính thức đưa vào sử dụng Bệnh viện sản-nhi, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng quy mô 500 giường; nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thành trung tâm y tế khu vực và các tuyến y tế quận huyện, xã phường…

An sinh xã hội được đảm bảo

Cùng với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng còn được biết đến là địa phương ban hành nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn, nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, dần định hình nét văn hóa của thành phố, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Từ năm 2000 thành phố đã ban hành chương trình “Thành phố 5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có tệ nạn ma túy, không giết người cướp của). Đến năm 2005, thành phố tiếp tục ban hành chương trình “Thành phố 3 có” (có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị).

Từ năm 2003, thành phố đã hoàn thành mục tiêu “không có hộ đói”, năm 2009 hoàn thành mục tiêu “không có người mù chữ” và điều chỉnh các mục tiêu này theo hướng “không còn hộ đặc biệt nghèo” và “không có học sinh bỏ học trong độ tuổi”.

Năm 2016, thành phố tiếp tục ban hành Đề án thực hiện Chương trình “thành phố 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) trên địa bàn thành phố đến năm 2020 hướng đến mục tiêu chung là cân đối các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng TP. Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh.

Từ năm 2008 thành phố đã phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Những cố gắng thời gian qua đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường ASEAN (năm 2011), Thành phố phát thải các-bon thấp (năm 2012); một trong 20 thành phố xanh - sạch - đẹp (năm 2013) và thành phố Đà Nẵng cũng là thành viên của “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu" (năm 2014). Các giải thưởng cùng sự thay đổi về diện mạo, cảnh quan đang mang lại sự khác biệt, nét độc đáo riêng cho Đà Nẵng, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa.

Thành phố đẩy mạnh triển khai Đề án “Có việc làm”, tăng cường các hoạt động kết nối giải quyết việc làm, thực hiện nhiều cơ chế về vốn, thông tin thị trường,... hàng năm giải quyết việc làm cho 3,1 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 39% năm 2011 lên 47% năm 2016. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu, gắn kết có hiệu quả với Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, “năm văn hóa văn minh đô thị 2015, 2016” cùng với các mô hình điểm “tuyến đường văn minh đô thị”, “chợ văn minh thương mại”, “tổ dân phố không rác” góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng tinh thần và động lực mới cho phát triển.

Ngoài ra, thành phố đã ban hành chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các hộ đặc biệt nghèo vươn lên thoát nghèo; giáo dục, cảm hóa thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng trong diện thu hồi đất, giải quyết bạo lực gia đình; ban hành và thực hiện Đề án “7.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp”, chương trình nhà ở xã hội, dự án ký túc xá sinh viên và nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động, Đề án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, cùng với các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện phát triển rộng khắp.

Hoàng An
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Đà Nẵng Sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (25/10/2017)
Hải phòng: Sức hút mới (23/10/2017)
Hội nghị Khoa học toàn quốc và Triển lãm Y học dự phòng: “Đồng hành vì sức khoẻ cộng đồng” (23/10/2017)
Xu hướng liên thông thị trường tài chính và thị trường bất động sản 2017 (23/10/2017)
Vietnamwood 2017: Giải pháp phù hợp cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước (20/10/2017)
Cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn (17/10/2017)
Ngành thuế Quảng Bình: Cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá (17/10/2017)
Ngành giao thông vận tải Quảng Bình: Nâng cao năng lực quản lý điều hành (17/10/2017)
Khai Mạc “Metalex Vietnam 2017”: Định Hướng Mới Cho Ngành Sản Xuất (17/10/2017)
Đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai môi trường (16/10/2017)
Ngành Xây dựng Quảng Bình: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị (16/10/2017)
Ngành Công thương Quảng Bình: Hỗ trợ tích cực các hoạt động sản xuất kinh doanh (16/10/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông