Đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế

9:47:52 AM | 7/11/2017

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thời gian qua môi trường đầu tư, kinh doanh của Tp.Cần Thơ đã được cải thiện đáng kể, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế không ngừng gia tăng; theo đó mức độ tin cậy của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Thành phố ngày càng nâng cao. Đúng như chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch&Đầu tư Thành phố - ông Trương Quốc Trạng: "Từ các chính sách kiến tạo vì dân, cùng doanh nghiệp (DN), vì DN nên môi trường đầu tư của đất Tây Đô thông thoáng hơn bao giờ hết, hấp dẫn mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh". Hoàng Lâm thực hiện.

Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 (gọi tắt Nghị quyết số 35/NQ-CP), nhiều địa phương trong cả nước đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh hoạt động khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo DN. Còn tại Tp.Cần Thơ thì sao, thưa ông?

Trong hơn 1 năm qua, Tp.Cần Thơ đã rất quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và đã cụ thể hóa tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố về Khởi sự DN trên địa bàn Thành phố đến năm 202. Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm xây dựng và tạo lập hệ sinh thái thuận lợi cho khởi nghiệp, khuyến khích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trong quần chúng nhân dân; hỗ trợ phát triển DN bằng những chính sách, công cụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh, các quỹ đầu tư, các tổ chức ươm tạo và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, các hoạt động tư vấn, duy trì và phát triển DN; đồng thời Thành phố hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi số lượng DN đến năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Để đạt được mục tiêu trên, Tp.Cần Thơ đã xác định 8 nhóm hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp gồm: Truyền thông khởi nghiệp; Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; Tổ chức về đào tạo khởi nghiệp và phát triển DN; Trợ giúp về tài chính, thuế; Hỗ trợ thông tin, môi trường pháp lý, tư vấn DN; Hỗ trợ xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường; Thành lập các tổ chức tác động khởi nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo. Hiện tại, Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu trình UBND Thành phố thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư mạo hiểm, các DN... tham gia góp vốn nhằm đưa quỹ này trở thành quỹ xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp. Việc kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội hóa và phát huy vai trò của tất cả các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư, các hội DN, các DN, các tổ chức phi chính phủ trong hỗ trợ khởi nghiệp cũng như trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, quản trị DN trong khu vực tư nhân.Cùng với Nghị quyết 35/NQ-CP thì Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc lành mạnh hóa và gia tăng sức hút môi trường đầu tư tại địa phương. Vậy triển khai 2 Nghị quyết này, Cần Thơ đã có những nỗ lực nào nhằm đồng hành và tạo điều kiện cho cộng đồng DN trên địa bàn Thành phố phát triển?

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ đề ra mục tiêu cụ thể trong 2 năm 2016-2017 tập trung hỗ trợ DN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh; bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, trái quy định pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm chi phí thực hiện TTHC; cải cách toàn diện các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Ngày 7/6/2016, UBND Thành phố đã cụ thể hóa 2 Nghị quyết nêu trên tại Chương trình hành động số 09/CTr-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quỵết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ gắn với nâng cao Chỉ số PCI của Tp.Cần Thơ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09/CTr-UBND được đẩy mạnh và đạt những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ; đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động; tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng DN. Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và DN trong giao dịch hành chính; chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được nâng cao.

Nổi bật trong năm qua, thời gian cấp đăng ký DN tại Sở Kế hoạch&Đầu tư rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc (phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm còn 2 ngày); thời gian cấp giấy phép xây dựng trong khu chế xuất - khu công nghiệp rút ngắn còn 10 ngày; cấp Giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng rút ngắn 15 ngày so với quy định là 30 ngày; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình rút ngắn còn 27 ngày đối với công trình cấp II và cấp III (quy định 30 ngày); rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xuống còn 30 ngày, đồ án quy hoạch còn 34 ngày; thời gian cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về PCCC rút ngắn còn 10 ngày (so với quy định là 15 ngày) đối với dự án nhóm A và 8 ngày (quy định là 10 ngày) đối với dự án nhóm B, C,...; rút ngắn thời gian cấp C/O không quá 4 giờ làm việc đối với xuất khẩu bằng đường hàng không, không quá 8 giờ làm việc đối với xuất khẩu bằng các phương tiện khác; các hồ sơ được giải quyết trước hạn đạt 60% và đúng hạn là 40%; các hồ sơ nhận qua đường bưu điện được trả trong ngày; triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng hàng trong nước và hưởng ứng vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn".

Hòa cùng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của cả nước, Tp.Cần Thơ đã chuẩn bị cho mình những hành trang thiết yếu nào?

Tp.Cần Thơ đang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Hòa cùng xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của cả nước, để sẵn sàng đón đầu những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho Tp.Cần Thơ, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/6/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về chủ động hội nhập quốc tế về kinh tế. Cả hai Kế hoạch này đều thể hiện tâm thế của Thành phố sẵn sàng ứng phó với khó khăn cũng như tận dụng hiệu quả những cơ hội mà hội nhập quốc tế mang lại.

Theo đó Tp.Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyên, quảng bá về con người, thiên nhiên, thành tựu kinh tế, văn hóa- xã hội của Thành phố; nâng cao uy tín, vị thế của Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung trong quan hệ quốc tế. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy kinh tế Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá với chất lượng ngày càng được nâng lên. Tích cực huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển, kết hợp với đổi mới cơ chế phân bổ có tập trung, trọng tâm hơn và quản lý sử dụng nguồn vốn chặt chẽ; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán và lãng phí, nâng cao được hiệu quả đầu tư.

Thành phố cũng quyết liệt thực hiện đồng bộ CCHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với thực hiện nâng cao Chỉ số PCI; giao các Sở, ban ngành, UBND quận, huyện và cơ quan liên quan thực hiện 9 nhiệm vụ và 63 nội dung công việc, trong nội dung được giao xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện.Với quyết tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Tp.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào 3 lĩnh vực: đầu tư công, DN nhà nước và hệ thống ngân hàng; gắn tái cơ cấu nền kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao và những lợi thế đặc thù của Tp. Cần Thơ, cộng đồng DN và các dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh ở 3 cấp độ: Thành phố, DN và sản phẩm; từ đó tạo ra tác động tương hỗ giữa lợi thế của Thành phố và các dòng vốn đầu tư, làm nên nét riêng của Thành phố so với các địa phương lân cận trong vùng ĐBSCL, đưa Cần Thơ trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.