Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Chủ nhật, 21/10/2018
Tp Cần Thơ:Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tái cơ cấu nền kinh tế
10:10:10 AM | 7/11/2017
Từ sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2004), rồi được công nhận đô thị loại I, diện mạo Tp.Cần Thơ đã có nhiều đổi mới: giàu đẹp, văn minh và năng động hơn. Đứng trước yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Tây Đô đang phấn đấu xứng đáng là thành phố cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ – ông Võ Thành Thống cho biết để hoàn thành mục tiêu đề ra, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/3/2016 về tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, xác định mục tiêu thực hiện tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực canh tranh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những lĩnh vực có thế mạnh và tạo nguồn lực cho phát triển, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh từng ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống ngân hàng, xây dựng Thành phố văn minh hiện đại. Dự kiến đến năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5 - 8,0%/năm, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 7,9%; khu vực dịch vụ tăng bình quân 8,2%.

Thông qua việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 22/4/2013 của UBND Tp.Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng Thành phố giai đoạn 2013 - 2020; đến nay Tp.Cần Thơ ngày càng nâng cao về năng lực cạnh tranh và liên tục gặt hái được những thành tựu rất quan trọng trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo động lực cho kinh tế - xã hội Thành phố phát triển khá toàn diện. Cụ thể tăng trưởng kinh tế Tp.Cần Thơ luôn đạt mức khá, GRDP bình quân đầu người đến năm 2016 ước đạt 65,3 triệu đồng; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,81. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 9,32%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,53% và thương mại - dịch vụ chiếm 58,15%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố được cải thiện. Trong năm 2016 vừa qua, với 61,14 điểm (tăng 1,33 điểm so với năm 2015), Tp.Cần Thơ xếp hạng 11/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2015) và xếp hạng 3/13 trong khu vực ĐBSCL (tăng 2 bậc so với năm 2015). “Với nỗ lực cải cách trên mọi phương diện, Thành phố được xếp vào khu vực có chỉ số điều hành tốt, có môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, được cộng đồng doanh nghiệp công nhận và đánh giá cao” – Chủ tịch Võ Thành Thống chia sẻ.

Để đạt được những thành tựu nêu trên, không thể không kể đến sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị; sự sáng suốt trong chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND Tp.Cần Thơ cùng với các cấp, các ngành; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước…, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá với chất lượng ngày càng được nâng lên. Thành phố thực hiện khoảng 40.000 tỷ đồng từ việc tích cực huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết hợp với đổi mới cơ chế phân bổ có tập trung, trọng tâm hơn và quản lý sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán và lãng phí, nâng cao được hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, Thành phố cũng quyết liệt thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn I (2011 - 2015) vào các kế hoạch triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/5/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao chỉ số PCI Thành phố, giao các Sở, ban ngành, UBND quận, huyện và cơ quan liên quan thực hiện 9 nhiệm vụ, 63 nội dung công việc (từng nội dung được giao xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện).

Với quyết tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, Tp.Cần Thơ thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng, gắn tái cơ cấu nền kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Cùng với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao và những lợi thế cạnh tranh của Thành phố, các doanh nghiệp và những dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, góp phần năng cao năng lực sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh ở 3 cấp độ thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm; qua đó tạo ra tác động tương hỗ giữa lợi thế của Thành phố và các dòng vốn đầu tư, làm nên nét riêng của đất Tây Đô so với các địa phương lân cận trong vùng ĐBSCL, đưa Cần Thơ trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàng Lâm

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Chính thức khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6/11/2017)
Ngày hội việc làm Nhật Bản tại Hà Nội (6/11/2017)
Vì một nền kinh tế APEC không để ai bị bỏ lại phía sau (2/11/2017)
Việt Nam tăng 14 bậc về cải cách môi trường kinh doanh (2/11/2017)
Tổng cục hải quan: triển khai thu thuế điện tử 24/7 từ tháng 11/2017 (1/11/2017)
“Đầu tư ngành điều nên đầu tư vào Bình Phước” (31/10/2017)
Xây dựng ngành điều Bình Phước bền vững, giá trị gia tăng cao (31/10/2017)
Giải pháp cải thiện PCI của tỉnh Bình Phước (31/10/2017)
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng (31/10/2017)
Cục Thuế Bình Phước: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (31/10/2017)
Ngành công thương Bình Phước: Hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững (31/10/2017)
Những điểm mới trong chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Bình Phước (31/10/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Ngành Thuế và Hải quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
Hội nghị giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan
Hội chợ thực phẩm bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông