Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 6, 19/10/2018
Bạc Liêu: Điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
11:21:46 AM | 7/11/2017
Nằm xa các trung tâm đô thị lớn nhưng tỉnh Bạc Liêu sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, cộng với quyết tâm cải cách và mời gọi thu hút đầu tư của chính quyền đã giúp Bạc Liêu trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu xung quanh chủ đề trên. Quốc Hưng thực hiện.

Xin ông cho biết những kết quả trong thu hút đầu tư mà tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong thời gian qua?


Xác định mục tiêu tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, môi trường đầu tư của tỉnh Bạc Liêu ngày càng được hoàn thiện, thông thoáng, minh bạch hơn. Với nhiều chủ trương, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Bạc Liêu được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng và cơ hội đầu tư; chính sách và thủ tục hành chính có nhiều cải cách, là một trong “điểm sáng” về thu hút mời gọi đầu tư trong khu vực.

Lũy kế đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đã thu hút được tổng cộng 105 dự án, trong đó, có 90 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 21.699 tỷ đồng; 15 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 72,4 triệu USD.Động lực nào đã giúp Bạc Liêu có được sức hút đầu tư như những năm qua, thưa ông?

Để Bạc Liêu có được sức hút trong thu hút đầu tư thì đòi hỏi tỉnh phải hội đủ nhiều điều kiện cần và đủ; tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả rất nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Theo tôi, những điều kiện tạo nên sức hút đầu tư của tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua được tóm gọn trong 03 nội dung cốt lõi sau:

Thứ nhất: Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện theo hướng thông thoáng và minh bạch hơn. Nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải cách bộ máy hành chính được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện; nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh được đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết; bộ máy hành chính được tinh gọn, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa, nâng cao trình độ nghiệp vụ và việc lựa chọn cán bộ có trách nhiệm, có đức để trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh được tỉnh đặc biệt chú trọng. Do đó, đã tạo được sự hài lòng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến với Bạc Liêu

Thứ hai: Tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, đây là một điều kiện cần để tạo nên sức hút mời gọi đầu tư của tỉnh. Khác với các tỉnh thành khác trong khu vực và trong cả nước, Bạc Liêu có những lợi thế riêng về điều kiện tự nhiên và xã hội, trở thành thế mạnh tạo nên sức hút trong công tác mời gọi đầu tư của tỉnh trong những năm qua.

Thứ ba: Với phương châm: “đúng đối tượng, phù hợp chính sách, nhanh thủ tục” và đặc biệt theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh: Việc áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất, có lợi nhất cho nhà đầu tư. Bạc Liêu có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố thì có đến 06 đơn vị hành chính thuộc địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, 01 đơn vị hành chính là địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, các lĩnh vực thế mạnh mà tỉnh đang mời gọi đầu tư đa phần thuộc ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Vì vậy khi đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức ưu đãi và hỗ trợ cao nhất theo quy định.

Cạnh tranh thu hút đầu tư trên bình diện quốc gia cũng như địa phương hiện ngày càng gay gắt, trước bối cảnh đó Bạc Liêu có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh?

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, quan điểm của Bạc Liêu là “tăng cường nội lực, tận dụng tốt cơ hội”, để cụ thể hóa quan điểm này, Bạc Liêu sẽ triển khai thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau:

Một là: Trước mắt, tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư các dự án lớn mang tính động lực của tỉnh.

Hai là: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Ba là: Tập trung đẩy mạnh việc lập và bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm và quy hoạch xây dựng.

Bốn là: Xây dựng chương trình chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý công chức, viên chức nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là: Tiếp tục cập nhật, sửa đổi các quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh cho phù hợp các quy định mới của Chính phủ nhằm hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sáu là: Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Bảy là: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Xu hướng chọn lọc dự án đầu tư có công nghệ cao, thân thiện môi trường,… là hướng đi mà nhiều địa phương đang hướng đến. Xin ông cho biết quan điểm của Bạc Liêu trong vấn đề này?

Tỉnh Bạc Liêu hoàn toàn thống nhất và ủng hộ với quan điểm trên. Thực tế, tỉnh Bạc Liêu đã và đang định hướng trong công tác mời gọi thu hút đầu tư của tỉnh theo quan điểm này. Việc tỉnh xin loại bỏ dự án Nhà máy nhiệt điện Cái Cùng, thuộc địa bàn hai huyện Đông Hải và Hòa Bình ra khỏi quy hoạch điện VII; định hướng mời gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); hình thành và mời gọi đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên tôm là những minh chứng cụ thể nhất cho quan điểm của tỉnh về vấn đề này.

Là một tỉnh thuần nông, ngành nông nghiệp chiếm vị trí chủ lực, với sản phẩm chính là lúa, gạo và thủy sản (tôm), nên tỉnh luôn nhất quán quan điểm “Không vì kinh tế mà đánh đổi môi trường”, vì vậy vấn đề đảm bảo môi trường là vấn đề mà tỉnh ưu tiên cao nhất, quan trọng nhất khi xem xét quyết định một dự án đầu tư.

Đứng trước cách mạng khoa học công nghệ 4.0, đây không chỉ là cơ hội, mà việc chọn lọc các dự án có công nghệ cao còn là một xu thế tất yếu. Với việc hình thành và mời gọi các dự án đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên tôm là những bước khởi đầu đầy khả quan của Bạc Liêu trong xu thế tất yếu chung của đất nước và thế giới.

Một số dự án đầu tư lớn, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu:

1. Dự án nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu, đã hoàn thành giai đoạn II đưa vào vận hành 62 trụ turbine, tổng công suất 99,2 MW, tính hết tháng 6/2017 tổng sản lượng điện năng phát lên lưới điện quốc gia của dự án này là 388.604,1 MWh. Có thể nói đây là dự án đặt tiền đề cho tỉnh Bạc Liêu trở thành những tỉnh đi đầu trong việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, dự án góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế.

2. Dự án sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu, đã hoàn thành đưa vào sản xuất trại giống với công suất 20 tỷ con giống/năm, đang triển khai thực hiện dự án mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính với tổng diện tích trên 300 ha, đây là mô hình tiên phong về công nghệ cao mang tính đột phá cho nghề nuôi tôm của tỉnh.

3. Dự án nhà máy chế biến lương thực Vĩnh Lộc, với công suất 200.000 tấn/năm gắn với mô hình cánh đồng mẫu lớn và bao tiêu sản phẩm đã đi vào hoạt động ổn định giai đoạn I, với công suất 100.000 tấn/năm, bước đầu mang lại hiệu quả tốt cho cả nông dân và doanh nghiệp.

4. Dự án nhà máy may mặc Pinetree của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã hoàn thành đưa vào hoạt động với tổng công suất 30 triệu sản phẩm/năm, giải quyết khoảng 2.000 lao động, chủ yếu là lao động của địa phương.

5. Khu công nghiệp Tra Kha đã lấp đầy trên 70%, trong đó có nhiều dự án được xem là dự án kinh tế động lực của tỉnh như: Dự án Nhà máy bia Sài Gòn, đóng góp cho ngân sách tỉnh, đạt gần 300 tỷ đồng/năm; Dự án Nhà máy may mặc Vinatex của Tập đoàn dệt may Việt Nam đang được đầu tư xây dựng, khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế và tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cầu kinh tế của tỉnh;…


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Hội nghị CSOM mở màn cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC (7/11/2017)
Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực: Cần bản lĩnh và nỗ lực sáng tạo của mỗi doanh nghiệp (7/11/2017)
Khẳng định vị thế "đầu tàu" vùng Đồng bằng sông Cửu Long (7/11/2017)
Tp Cần Thơ:Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tái cơ cấu nền kinh tế (7/11/2017)
Chính thức khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6/11/2017)
Ngày hội việc làm Nhật Bản tại Hà Nội (6/11/2017)
Vì một nền kinh tế APEC không để ai bị bỏ lại phía sau (2/11/2017)
Việt Nam tăng 14 bậc về cải cách môi trường kinh doanh (2/11/2017)
Tổng cục hải quan: triển khai thu thuế điện tử 24/7 từ tháng 11/2017 (1/11/2017)
“Đầu tư ngành điều nên đầu tư vào Bình Phước” (31/10/2017)
Xây dựng ngành điều Bình Phước bền vững, giá trị gia tăng cao (31/10/2017)
Giải pháp cải thiện PCI của tỉnh Bình Phước (31/10/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Ngành Thuế và Hải quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
Hội nghị giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan
Hội chợ thực phẩm bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông