Nâng cao chỉ số đào tạo lao động

11:04:28 AM | 20/11/2017

Theo báo cáo chỉ số PCI năm 2016, tỉnh Hà Giang xếp thứ hạng 59/63 (tăng 3 bậc so với năm 2015). Trong đó, chỉ số đào tạo lao động của tỉnh bước đầu có sự cải thiện, tăng 0,12 điểm so với năm 2015 và xếp hạng thứ 61/63.

Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, tỉnh đề ra mục tiêu: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao điểm số về đào tạo lao động như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và có tham gia một số chỉ số thành phần khác; phấn đấu hàng năm đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho trên 13.000 người; tỷ lệ người có việc làm mới, làm thêm sau đào tạo nghề đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2020 đạt 55%...

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ triển khai nhiệm nhiệm vụ và giải pháp như: Cung cấp thông tin như: Đề án, dự án, quy hoạch ngành Lao động - Thương binh và xã hội; chính sách về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội; bộ thủ tục hành chính… trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan thông tin truyền thông để kịp thời cập nhật, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công liên quan đến dịch vụ đào tạo nghề nghiệp.

Đặc biệt, liên quan đến chỉ số đào tạo lao động, tỉnh đang đẩy mạnh rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia cung ứng dịch vụ đào tạo nghề nghiệp gắn với việc kiểm tra chặt chẽ chất lượng đào tạo và đầu ra; huy động các nguồn lực đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ (đặc biệt là lao động kỹ thuật cao); đẩy mạnh đào tạo lao động theo địa chỉ sử dụng; thường xuyên thông báo công khai về số lượng, chất lượng, ngành nghề, loại hình được đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phục vụ công tác tuyển dụng.

Bên cạnh đó là việc xây dựng quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, cho lao động thất nghiệp. Đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, thị trấn nhằm đưa thông tin tuyển dụng đến với người lao động, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vận động sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tư vấn việc làm. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, Phòng Lao động – Thương binh xã hội các huyện, thành phố trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

Tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo thực hiện nhanh gọn các thủ tục liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, nhất là cấp phép cho lao động là người nước ngoài vào địa bàn làm việc, cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm; tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp trong việc đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động…