Thành phố Lai Châu: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

10:22:35 AM | 18/12/2017


Trong những năm qua, thành phố Lai Châu (TP) đã thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Ông Lương Chiến Công, Chủ tịch Chủ tịch UBND TP chia sẻ với Tạp chí Vietnam Business Forum xung quanh vấn đề này.

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được trong công tác CCHC thời gian gần đây, nhất là sau 01 năm thực hiện Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND TP (Quyết định 877/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND TP)?

Triển khai Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn II (2016-2020) của Chính phủ và tỉnh Lai Châu, UBND TP đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và trong từng năm. Theo đó, TP đang tích cực xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại TP và các xã, phường; đồng thời niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC), trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu điều kiện, lệ phí, biểu mẫu...; thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết các TTHC; rà soát và kiến nghị bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo;…

Cùng với việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND TP và xây dựng hòm thư góp ý để tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của các cá nhân, tổ chức, TP còn phối hợp với Sở Nội vụ khảo sát, điều tra xác định chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công.

TP cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các xã, phường. Hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND TP và 02 phường Tân Phong, Quyết Thắng đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu trong giải quyết TTHC, do đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn đạt trên 95%.

TP còn bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, thâm niên công tác trực tại bộ phận “một cửa” TP và các xã, phường; gắn kết quả thực hiện công việc với bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Ngoài ra là việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; thiết lập và đưa trang thông tin điện tử TP vào hoạt động nhằm kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành; các cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của TP đạt 83,5/100 điểm, xếp loại tốt, đứng đầu trong 8 huyện, thành phố.

Để triển khai Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, TP có những giải pháp, hoạt động nào nhằm tạo thuận lợi cho các DN trên địa bàn?

Trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 2/6/2016 về Kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26/8/2016 thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn TP Lai Châu và Kế hoạch hàng năm.

Đễ hỗ trợ DN, TP chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện hiệu quả TTHC tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, rút ngắn 50% thời gian giải quyết TTHC, đặc biệt các thủ tục liên quan đến DN như: Đất đai, đăng ký kinh doanh, môi trường; thuế..., đồng thời tăng cường tiếp nhận thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn của DN.

TP còn chỉ đạo công khai, minh bạch các chính sách về thuế, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách thuế; áp dụng kê khai thuế điện tử; hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp thuế; rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai thuế, nộp thuế của DN.

Ngoài ra, TP còn công khai các dự án, quy hoạch, tạo điều kiện để DN tiếp cận thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh; quyết liệt trong đền bù giải phóng mặt bằng; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho DN khởi nghiệp và phát triển.