Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Kinh doanh
Chủ nhật, 20/1/2019
Cục Thuế Nghệ An: Đơn giản hóa các thủ tục, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế
3:28:02 PM | 6/2/2018
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn là một trong những nội dung được Cục Thuế Nghệ An chú trọng. Trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum, ông Trịnh Thanh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: Với tinh thần “nhanh nhất, đơn giản nhất, trách nhiệm và thân thiện”, nhằm phục vụ tốt nhất người nộp thuế (NNT), đồng thời nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực chống thất thu thuế, ngành thuế Nghệ An đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngô San thực hiện.

Xin ông chia sẻ những giải pháp cụ thể mà ngành thuế Nghệ An đã thực hiện để hoàn thành tốt công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế?


Cục Thuế Nghệ An luôn là đơn vị tích cực và đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Ngoài việc triển khai tác nghiệp các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thuế, Cục Thuế Nghệ An đã triển khai các chương trình đề án chống thất thu, quản lý nợ theo chuyên đề đối với hầu hết các lĩnh vực, các khoản thu, sắc thuế trên địa bàn, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đó, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ công chức thuế, sự phối kết hợp, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố không thể thiếu.
Công tác phối hợp với chính quyền các cấp luôn được Cục Thuế Nghệ An chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm, ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện phối hợp cơ quan thuế trong quản lý thu thuế… Ký quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan cụ thể như: Phối hợp Sở Tài chính trong việc kiểm tra, rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước để kịp thời tham mưu tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thu nợ thuế các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, hoàn thiện hồ sơ các khoản thu từ đất…; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan có liên quan trong công tác chống thất thu xăng, dầu; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cấp mã số doanh nghiệp, tích cực đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán các dự án đã được giao kế hoạch vốn; Phối hợp cơ quan công an trong việc xử lý các hành vi dây dưa nợ thuế, trốn thuế và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống: Thực hiện trích 2% số thuế GTGT nộp NSNN trên mỗi lần cấp phát khi các nhà thầu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền chính sách thuế…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế được Cục Thuế Nghệ An thực hiện như thế nào trong những năm gần đây, điều này đã hỗ trợ ra sao trong công tác thu hồi nợ thuế, thưa ông?

Trong những năm qua, Cục Thuế Nghệ An đã tích cực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế , góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả cao nhờ vào việc triển khai thành công, hiệu quả các phần mềm ứng dụng, tiêu biểu như:

- Hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đã hỗ trợ cơ quan thuế trong xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ Đăng ký thuế, Quản lý nhận, trả hồ sơ thuế, Quản lý và Xử lý kê khai, quyết toán thuế, Kế toán thuế nội địa, Quản lý nợ, Sổ sách, Báo cáo phân tích, đánh giá…;

- Hệ thống ứng dụng kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử…đã tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, giảm thời gian tuân thủ về thuế cho NNT.

- Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT được tăng cường, qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook của Cục Thuế đã đăng tải kịp thời các chính sách thuế mới, TTHC thuế. Việc trao đổi thông tin với doanh nghiệp còn được thực hiện qua hộp thư điện tử và ứng dụng Gửi thông báo thuế (TBT).

Công tác quản lý thu nợ thuế là một chức năng quan trọng trong công tác quản lý thuế nên được tin học hóa ở mức độ cao, đảm bảo theo dõi được số thuế nợ, tiền chậm nộp của NNT cũng như các biện pháp mà cơ quan thuế đã áp dụng để đôn đốc thu nợ thuế. Cục Thuế Nghệ An đã đưa vào ứng dụng tại Văn phòng Cục và các chi cục thuế phân hệ Quản lý nợ (trên TMS) nhằm phục vụ công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế từ khâu phân công công chức theo dõi thu nợ, phân loại nợ, thông báo nợ thuế, tính tiền chậm nộp,… đến ban hành các quyết định cưỡng chế nợ thuế. Nhờ đó, công tác quản lý nợ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ nợ thuế năm 2016 là 4,9%; năm 2017 là 4,7% trên tổng số thu NSNN; đạt chỉ tiêu thu nợ Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế giao dưới 5%.

Ông đánh giá thế nào về kết quả đạt của công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành những năm qua, nhất là sau khi thực hiện Đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh nghệ An giai đoạn 2016-2020?

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Cục Thuế Nghệ An trong thời gian qua và những năm tới.

Cục Thuế Nghệ An đã tổ chức, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện tốt nhất để NNT được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế, góp phần duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Cục Thuế đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết: Nghị quyết số 19/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/ 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào tất cả các khâu, các bộ phận trong công tác quản lý thuế và quản lý nội bộ ngành. Điện tử hóa từ cơ quan Cục Thuế đến Chi cục Thuế, công chức thuế tác nghiệp theo hướng chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; kiểm soát việc thực thi công vụ có hiệu quả thông qua ứng dụng nhật ký điện tử. Công khai, minh bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để NNT biết theo dõi và giám sát; tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT trong việc thực hiện các chính sách pháp luật thuế, TTHC thuế bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn; đăng tải trên website của Cục Thuế; gửi bằng văn bản; trả lời trực tiếp; giao lưu trực tuyến trên truyền hình, qua mạng với NNT; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2001 tại cơ quan Cục Thuế và 21/21 Chi cục Thuế trực thuộc… Mặt khác, thời gian qua, Cục Thuế Nghệ An đặc biệt chú trọng đến việc rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn lại tổ chức cấp đội thuế theo hướng giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi cục thuế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sau khi thực hiện các giải pháp cải cách TTHC, đã góp phần cùng ngành thuế cả nước làm giảm số giờ tuân thủ về thuế xuống còn 117 giờ/năm (giảm được 420 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm) và kết quả giải quyết các TTHC thuế luôn đảm bảo xấp xỉ 100% trước hạn và đúng hạn.

Với những nỗ lực, quyết tâm không ngừng đẩy mạnh công tác CCHC, Cục Thuế được Lãnh đạo tỉnh đánh giá là đơn vị đứng thứ nhất trong toàn tỉnh Nghệ An về thực hiện tốt CCHC; Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế luôn đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác CCHC.


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Đẩy mạnh hợp tác y tế Việt Nam – Hàn Quốc (5/2/2018)
Doanh nghiệp thực phẩm châu Âu tìm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam (31/1/2018)
VISSAN tiếp tục chương trình khuyến mãi thịt heo tươi sống tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op (3/1/2018)
Kết thúc sự kiện quảng bá Snack Kim “K-fish” Hàn Quốc (30/12/2017)
Phải dán nhãn năng lượng xe ô tô con trước khi đưa ra thị trường (29/12/2017)
Tiềm năng phát triển của ngành dược (26/12/2017)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Đồng Tháp là ngôi sao sáng về môi trường đầu tư kinh doanh“ (25/12/2017)
Phát triển ngành rau, củ, quả qua cải thiện hệ thống logistics (25/12/2017)
Russian Gastro House: Đưa sản phẩm đặc sản Nga đến gần hơn với người tiêu dùng Việt (15/12/2017)
Gần 100% doanh nghiệp cả nước khai thuế điện tử (13/12/2017)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia tự chứng nhận hàng hóa ASEAN (13/12/2017)
Ra mắt trung tâm công nghệ dệt Việt-Ý (4/12/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông