Agribank Bến Tre: Đồng hành cùng tam nông xây dựng nông thôn mới

9:47:06 AM | 7/3/2018


Ông Vũ Hồng Dụ, Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre
Agribank Bến Tre trong thời gian qua luôn xây dựng mục tiêu hoạt động của mình hướng vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời bám sát chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của ngành về chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Từ đó, Chi nhánh đã tập trung mọi nguồn lực để củng cố và mở rộng mạng lưới hoạt động ở tất cả các vùng nông thôn trong toàn tỉnh, xây dựng đa dạng các kênh phân phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng.

Đến 31/12/2017, nguồn vốn huy động của toàn Chi nhánh đạt 10.857 tỷ đồng, tăng 1.653 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 18%, đặc biệt là nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư luôn chiếm tỷ trọng trên 95% trong tổng nguồn vốn giúp Chi nhánh chủ động tự cân đối nguồn vốn để cho vay. Thị phần nguồn vốn trên địa bàn chiếm 37,5%.

Với vị trí chủ lực, chủ đạo trong thị trường tài chính trên địa bàn, Agribank Bến Tre đã thực hiện tốt đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ đạt 10.843 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 10.029 tỷ đồng, chiếm 92,5%/tổng dư nợ; thị phần cho vay trên địa bàn chiếm 41,5%.

Trong tổng dư nợ, đã đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 là 700 tỷ đồng tại 9 xã với 7.200 khách hàng. Riêng một xã thuộc huyện Thạnh Phú được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Bến Tre phân công Agribank Bến Tre trực tiếp hỗ trợ đã đầu tư tín dụng với dư nợ đến nay là 60 tỷ đồng.

Agribank Bến Tre mở rộng quy mô tín dụng song song với chất lượng tín dụng được giữ vững và từng bước nâng lên, tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ chiếm 0,29% trên tổng dư nợ. Tuy nhiên, trong cho vay nông nghiệp, nông thôn hiện nay cũng còn những khó khăn, rủi ro tương đối lớn như: thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản không ổn định, nước biển xâm nhập mặn, dịch bệnh ở cây trồng vật nuôi khó kiểm soát trong khi bảo hiểm trong nông nghiệp chưa triển khai thực hiện.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Agribank Bến Tre luôn chú trọng đến công tác phát triển dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hiện đại đến địa bàn nông thôn. Đến nay, thị phần thẻ Agribank Bến Tre chiếm trên 64%, qua đó phát triển mạnh các hình thức thanh toán: chuyển lương, thanh toán hóa đơn (điện, nước, cước viễn thông, học phí…); chuyển tiền trên điện thoại di động, Internet (E-Mobile Banking, Internet Banking…) đến tận địa bàn nông thôn, thay thế dần việc sử dụng tiền mặt, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn, góp phần thực hiện tốt đề án thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng trên địa bàn.

Bên cạnh việc cho vay, Agribank Bến Tre đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tích cực vận động cán bộ viên chức tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp ủng hộ các quỹ số tiền 865 triệu đồng, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 540 triệu đồng; chi tài trợ giáo dục, y tế 3.703 triệu đồng.

Năm 2018, Agribank Bến Tre tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai tốt các chủ trương, chính sách có liên quan. Toàn thể cán bộ viên chức Agribank Bến Tre đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, ổn định phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong việc cung cấp vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Sự kiện sắp tới