BIDV Sóc Trăng: Dấu ấn thành công

10:46:24 AM | 10/4/2018


Năm 2017 đã khép lại với rất nhiều điểm sáng trong hoạt động của ngành ngân hàng Sóc Trăng. Là một thành viên tích cực trong hệ thống ngân hàng tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (BIDV Sóc Trăng) cũng đã có những bứt phá, đổi thay mạnh mẽ và vươn lên gặt hái được nhiều thành quả rất đáng khích lệ; được BIDV công nhận là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 và được NHNN tỉnh Sóc Trăng đánh giá là một trong những chi nhánh tăng trưởng mạnh nhất trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng như khẳng định vị thế thương hiệu BIDV trên đất Chín Rồng. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Phụ trách BIDV Sóc Trăng. Công Luận thực hiện.

Xin ông cho biết BIDV Sóc Trăng đã có những nỗ lực cụ thể nào để đồng hành hỗ trợ các DN dễ dàng tiếp cận vốn vay, phát triển sản xuất kinh doanh?


Năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh BIDV, sự hỗ trợ của NHNN tỉnh Sóc Trăng cùng sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cao của tập thể cán bộ nhân viên (CBNV), BIDV Sóc Trăng đã kịp thời đề ra kế hoạch, giải pháp đúng đắn và triển khai đạt hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong năm, trên cơ sở bám sát vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, BIDV Sóc Trăng đã tích cực đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như: công nghiệp chế biến, sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ...; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra Chi nhánh còn tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN như: chủ động tiếp cận DN để nắm bắt nhu cầu vay; hỗ trợ vốn cho các DN, cá nhân; hỗ trợ DN gặp khó khăn cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất kinh doanh; đưa ra những chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng.... Chi nhánh còn tích cực tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - DN, Chương trình bình ổn thị trường, các chương trình tín dụng theo ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng kết năm 2017, BIDV Sóc Trăng đã hỗ trợ vốn cho DN, cá nhân với tổng doanh số cho vay 32.295 tỷ đồng cho 6.147 khách hàng DN và cá nhân có nhu cầu vốn; dư nợ cuối kỳ là 4.385 tỷ đồng, chiếm 15% thị phần tín dụng. Với kết quả này, Chi nhánh đứng thứ 2/20 TCTD trên địa bàn về tài trợ vốn cho DN, cá nhân có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Những thành quả đạt được trong năm 2017 được xem như bước đệm để tạo đà cho những bứt phát mạnh mẽ trong năm 2018. Vậy trong năm nay BIDV Sóc Trăng sẽ tập trung vào những mục tiêu lớn nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, đổi mới trong quản trị điều hành, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung quyết liệt xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ hạch toán ngoại bảng, nợ bán VAMC, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu gộp <2,5%. Đa dạng hóa nền khách hàng và sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, pháp triển khách hàng SMEs; đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu với việc phấn đấu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng/tổng thu nhập tăng 10% - 15% so với năm 2017.

Toàn hệ thống BIDV, trong đó có BIDV Sóc Trăng xác định năm 2018 là năm xây dựng, triển khai mạnh mẽ Đề án chiến lược Ngân hàng số (Digtial Banking) toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động kinh doanh, quy trình, sản phẩm, kênh phân phối phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư, tăng cường giám sát các mặt hoạt động; hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực Basel II nhằm nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, lành mạnh và năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống.

Vậy để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm, BIDV Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tài trợ vốn vay; cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chú trọng cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể trong 3 tháng đầu năm 2018, BIDV Sóc Trăng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi cho đối tượng khách hàng là: khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), DN FDI, đơn vị xuất nhập khẩu….. với chính sách lãi suất ưu đãi như: gói tín dụng ưu đãi 400 triệu USD dành cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập (triển khai ngày 3/1/2018); gói tín dụng 150 triệu USD phát triển khách hàng DN FDI xuất nhập khẩu (triển khai ngày 30/1/2018); gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh 15.000 tỷ đồng dành cho khách hàng DNNVV (triển khai ngày 30/1/2018); gói tín dụng 20.000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh (triển khai ngày 1/3/2018)...

Song song đó chúng tôi sẽ quan tâm cơ cấu lại toàn diện, mạnh mẽ hoạt động gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là chất lượng tín dụng; giảm nợ xấu, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC. Tập trung phát triển nền khách hàng, chú trọng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ và phương thức phục vụ; trong đó chú trọng phát triển đối với: phân khúc khách hàng bán lẻ trung lưu, giàu có; các khách hàng trẻ và tiềm năng; khách hàng DN mới tại các phân khúc khách hàng nhỏ và vừa, khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Quản lý chi phí hiệu quả, cải thiện khả năng sinh lời, tăng cường trách nhiệm của đơn vị kiểm soát chi phí trên cơ sở: tăng cường quản lý chi phí gắn với quy mô, hiệu quả của mỗi đơn vị, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài sản, nguồn lực của đơn vị; tích cực chuyển đổi tài chính kinh doanh, ứng dụng thông tin tài chính đa chiều trong cải thiện cơ cấu nguồn thu, phân bổ nguồn lực chi phí hợp lý. Đồng thời đẩy mạnh các nguồn thu phi tín dụng, đặc biệt là thu dịch vụ ròng nhằm cải thiện cơ cấu thu nhập, góp phần phát triển an toàn, bền vững trên cơ sở thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các mặt hoạt động.

Năm 2018 được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi song đi cùng đó là không ít khó khăn, thách thức. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và sự phát triển KT - XH của tỉnh Sóc Trăng nói chung; với sự bén nhạy của Ban lãnh đạo và nỗ lực vượt khó đi lên của toàn thể CBNV, BIDV Sóc Trăng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu BIDV trên thị trường tài chính khu vực.

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-BIDV ngày 19/01/2018 của BIDV và trên cơ sở quy mô thực hiện năm 2017, BIDV Sóc Trăng định hướng năm 2018 tăng trưởng quy mô huy động vốn 880 tỷ đồng, tăng ≈31% so với 2017, số cuối kỳ huy động vốn đạt 3.730 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 780 tỷ đồng, tăng ≈32% so với 2017, số cuối kỳ huy động vốn bán lẻ đạt 3.320 tỷ đồng.

Quy mô tín dụng tăng trưởng 620 tỷ đồng, tăng ≈14% so với 2017, số dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 5.000 tỷ đồng; trong đó, tín dụng bán lẻ tăng trưởng 450 tỷ đồng, tăng ≈36% so với 2017, số dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ đạt 1.690 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Sự kiện sắp tới