Triển vọng tăng trưởng ở các nước đang phát triển khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

9:42:34 AM | 18/4/2018


Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy, tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương dự kiến vẫn mạnh, đạt mức 6,3% trong năm 2018. Viễn cảnh kinh tế tiếp tục phục hồi trên toàn cầu và sức cầu mạnh trong nước là căn cứ để đưa ra triển vọng tích cực trên. Tuy nhiên, những rủi ro mới nổi liên quan tới ổn định và tăng trưởng bền vững đòi hỏi các quốc gia phải hết sức lưu tâm.

Theo báo cáo, mặc dù viễn cảnh đang thuận lợi, lời khuyên dành cho các nhà hoạch định chính sách của khu vực là cần ghi nhận và xử lý những thách thức mới phát sinh. Quan tâm đến những rủi ro ngắn hạn liên quan đến lãi suất tăng nhanh hơn dự kiến ở các nền kinh tế tiên tiến và khả năng leo thang căng thẳng thương mại đòi hỏi phải thắt chặt hơn chính sách tiền tệ và lớp đệm ngân sách phải được tích lũy ở mức cao hơn. Để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn, đẩy mạnh đầu tư công và đầu tư tư nhân, tăng trưởng năng suất và nguồn nhân lực là then chốt.

Q.C