Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018

11:37:17 AM | 2/5/2018


Vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 11 năm 2018 với sự có mặt của hàng trăm cá nhân đại diện cho các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu Vietcombank.Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,… Vietcombank cũng sẽ thành lập 6 chi nhánh mới gồm 05 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh ở Lào trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc …

Đại hội đã bầu 08 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm: ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty FPT; ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Hồng Quang - Trưởng Ban tổ chức cán bộ Vietcombank; ông Eiji Sasaki, - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018; ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 với số phiếu nhất trí cao.

Ngay sau ĐHĐCĐ, HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Ông Nghiêm Xuân Thành đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tuyệt đối. Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đã họp phiên đầu tiên và đã bầu bà Trương Lệ Hiền giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023.

L.A

Sự kiện sắp tới